Cookie beleid RKSV NEO

De website van RKSV NEO is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Redactiestatuut

REDACTIESTATUUT

Algemene bepalingen
In dit redactiestatuut worden onder ‘website’ verstaan de webpagina www.rksvneo.nl, het Facebook-account RKSV NEO, het Twitter- en Instamgram-account @RKSVNEO en de LinkedIn pagina van RKSV NEO.

 • Onder inzendingen worden ingezonden stukken ter publicatie op de website verstaan, alsmede ook reacties op die stukken via website en sociale media.

Artikel 1

Doel website www.rksvneo.nl

1. Gemakkelijke (digitale) dienstverlening

  • Actualiteiten (nieuws) en relevante informatie als teamindelingen, wedstrijdprogramma’s, uitslagen en contactgegevens worden continue actueel aangeboden aan de volgende doelgroepen;
   • Leden
   • Sponsoren
   • Pers, media
   • Collega sportverenigingen
   • Overige geïnteresseerden

De dienstverleningsrelatie tussen vereniging en leden wordt ingericht vanuit de logica van de genoemde doelgroepen. Dat betekent dat de website doelgroepgericht moet zijn.

2. Keuzevrijheid contactkanaal

  • Een stuk content kan voor verschillende uitingen gebruikt/hergebruikt worden.

3. Transparante werkwijze

  • De website geeft inzicht in activiteiten en werkwijze van bestuur en clusters van de vereniging.

4. Actieve betrokkenheid

  • De website biedt een platform waar leden responsief en actief kunnen participeren door middel van het insturen van content, het reageren op berichten en het gebruik van aan de vereniging gerichte social media.

Artikel 2

Organisatie

 1. Binnen de organisatiestructuur van de vereniging valt de website onder verantwoordelijkheid van de clustervoorzitter PR & Communicatie.
 2. Deze stelt voor het beheer één of meerdere webbeheerders aan, die samen het webteam vormen en bevoegd zijn namens de vereniging de website te beheren.

Artikel 3

Taken en bevoegdheden webteam

 1. Het webteam stelt de algemene structuur van de website vast en bepaalt welke soort informatie waar geplaatst mag worden.
 2. Het webteam verleent, op basis van iemands rol/verantwoordelijkheid binnen de vereniging en de inrichting van de website, toegang aan personen tot afgebakende delen van de website, zodat zij daarop zelfstandig informatie kunnen plaatsen.
 3. Het webteam draagt zorg voor het technische beheer van de website, zodanig dat de website optimaal beschikbaar is voor bezoekers en personen die toegang hebben tot het plaatsen van informatie.
 4. Het webteam voorziet de personen die toegang hebben tot het plaatsen van informatie van technische ondersteuning met als doel deze personen zelfstandig in staat te stellen informatie en nieuwsberichten te plaatsen op de website.
 5. Het webteam mag inzendingen:
  • inkorten indien ruimtegebrek daartoe dwingt;
  • stilistisch en/of taalkundig verbeteren indien noodzakelijk;
  • plaatsen op een naar eigen inzicht gekozen moment, al dan niet ingegeven door de aanwezigheid van een grote hoeveelheid inzendingen in relatie tot de urgentie voor plaatsing;
  • weigeren indien de afzender onbekend is en/of het vermoeden bestaat dat er onder een valse danwel schuilnaam ingezonden wordt en het niet mogelijk is om in contact te treden met de afzender door het ontbreken van contactgegevens als e-mail of telefoon;
  • weigeren indien naar haar mening algemeen aanvaarde normen van fatsoen door de inhoud van de stukken overschreden worden, dan wel de stukken geen enkel verband met de verenigingsdoelstelling of  verenigingsbelangen hebben. De inzender zal hiervan door het webteam op de hoogte gesteld worden. Mocht er aanleiding zijn voor een discussie, wordt deze met de inzender intern gevoerd en het bericht zo nodig in overleg aangepast.

Artikel 4

Verantwoordelijkheid en richtlijnen inzendingen

 1. Elke auteur van een artikel is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van zijn of haar inzending. Inzendingen dienen te passen binnen de doelstellingen van de website, zoals beschreven in artikel 1 van dit redactiestatuut.
 2. De vereniging en de ter uitvoering van specifieke taken van de vereniging werkzame clusters zijn niet verantwoordelijk voor schade van welke aard ook ontstaan door publicaties en inzendingen op de website.
 3. De schrijver geeft door inzending of plaatsing aan akkoord te gaan met publicatie en ontvangt daarvoor geen beloning.

Artikel 5

Klachtenafhandeling

 1. Klachten over de website en haar inhoud kunnen gestuurd worden aan [email protected]. Het webteam zal de klacht beoordelen en vervolgstappen nemen, waarbij:
  • Klachten van technische aard (storingen) afgehandeld zullen worden door het webteam;
  • Klachten over de inhoud in eerste instantie beoordeeld worden door het webteam en afgehandeld worden in overleg met de indiener;
  • Indiener de klacht voor kan leggen aan de clustervoorzitter indien overleg met het webteam niet tot een voor alle partijen bevredigende oplossing leidt;
  • Indiener de klacht voor kan leggen aan het hoofdbestuur wanneer overleg met webteam en clustervoorzitter niet tot een voor alle partijen bevredigende oplossing leidt.
Delen
samen_zijn_we-pijl.png

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!