Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
12 november 2014

Aan de leden van de Club van 100

Afgelopen week heeft een ieder een uitnodiging ontvangen voor de jaarvergadering, welke zal worden gehouden op Woensdag 26 November a.s. Tevens een verzoek om de contributie voor het nieuwe seizoen 2014 – 2015 te voldoen. Per abuis is het “oude” rekening nr. vermeld, i.p.v. het nieuwe IBAN nr.
Het juiste rekening nr. is: NL26ABNA0427489083

Met vriendelijke groet,
Jan Mentink

Reacties