Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
28 april 2015

Alcoholbeleid bij NEO

Sinds 1 januari 2014 is de nieuwe alcoholwet in werking getreden.
NEO ziet het als haar maatschappelijke plicht de wet strikt na te volgen.
Met het Cluster Clubhuis zijn duidelijke afspraken gemaakt omtrent de procedures.
Een uitgebreid bericht staat wederom op de site vermeld, onder het tabblad protocollen.

Hier volgt een korte samenvatting omtrent het beleid in ons clubhuis:

1) Geen verkoop van alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 jaar
2) Personen onder de 18 jaar mogen geen alcohol nuttigen of bij zich hebben.
3) Ook geen verkoop van alcoholhoudende dranken aan personen vanaf 18 jaar, indien duidelijk is dat deze dranken bestemd zijn voor personen onder de 18 jaar.
4) Bij twijfel over de leeftijd zal een legitimatiebewijs duidelijkheid moeten verschaffen.
5) Bovenstaande regels  zullen gehandhaafd worden.

Wij vragen iedereen vriendelijk, doch dringend zich te houden aan deze regels en elkaar aan te spreken op de verantwoordelijkheid die wij met z’n allen in deze hebben.

Namens het Dagelijks Bestuur,
Harrie Besselink

Vanaf welke leeftijd mag ik alcohol kopen of bij me hebben in het openbaar

Reacties