Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
17 mei 2015

Anke Wassens vertrekt bij NEO

Na 5 seizoenen trouwe dienst vertrekt coördinator damesvoetbal en trainster Anke Wassens na dit seizoen bij NEO. De afgelopen jaren heeft Anke op bezielende wijze het damesvoetbal binnen NEO een gezicht gegeven en gezorgd voor een stabiele structuur van een nog steeds groeiende tak binnen de vereniging. Hieronder een dankwoord dat we mochten ontvangen van Anke zelf en daar weer onder een herplaatsing van een interview dat we met Anke en haar mede-coördinator van de meidentak Lotte de Jong hadden voor NEO Inside 5.

Na 5 seizoenen NEO ga ik deze mooie club verlaten…  De afgelopen jaren heb ik me vol overgave ingezet voor de meidentak en hopelijk blijft de meidentak nog lang bestaan binnen NEO. Ik heb mijn uiterste best gedaan en met veel plezier bij deze club gewerkt. Naast prachtige voetbalprestaties binnen de meidentak binnen de verschillende elftallen is ook mooi om te zien hoe het meidenvoetbal binnen de club geaccepteerd is. Dat kun je niet alleen, dankzij een fantastisch kader en steun uit de club van vele mensen is dit gelukt! Ik ben ervan overtuigd dat NEO een prachtige toekomst tegemoet gaat met het meidenvoetbal. De basis is gelegd, nu aan mijn opvolger de taak dit voort te zetten! Met alle kwaliteiten wat er in de jeugd rondloopt gaat dit vast en zeker lukken! 

Via deze weg wil ik dan ook graag iedereen bedanken voor de superleuke tijd die ik bij deze club gehad heb! Uiteraard een extra speciaal bedankje voor het huidige MB1, zo’n team met zulke topmeiden daar kan je als trainer alleen maar van dromen! Het was geweldig! Nogmaals bedankt meiden!

Tot slot wens ik iedereen het allerbeste voor de toekomst en wie weet tot ziens!!!

 

Vriendelijke groet,
Anke Wassens

 

Vijf jaar meidenvoetbal bij NEO

Hoe een eerst wegkwijnende NEO-tak bloeit als nooit tevoren. Anke Wassens en Lotte de Jong, de scheidende coördinatoren van de sterk gegroeide NEO-tak, schuiven aan.

NEO heeft een zeer bescheiden historie wat betreft vrouwenvoetbal. In de jaren 70 was er de start van het roemruchte damesteam rond vrouwen als Margreet Huls, Ineke Bartelink en de zusjes De Boer. Dat team heeft jaren bestaan en na vele ups en downs kreeg NEO rond 2010 een damesteam dat helaas op sterven na dood was. Veel namen op papier, maar in de praktijk nauwelijks 11 spelers om op zondag een wedstrijd te spelen.

In de tussentijd speelden wel heel veel meiden tussen de jongens, waarvan Wenke Huurneman, die in de jaren 90 op hoog niveau tussen de jongens speelde een heel goed voorbeeld was. Het verhaal van Robin Verhoeven (nu in NEO MB1), die zelfs een plek in Oranje veroverde, stond uitgebreid in een vorige editie van NEO Inside.MB1 2014-2015

In de jaren 90 was het na de B-jeugd vaak afgelopen voor de meiden bij NEO. De KNVB stond geen meiden toe in de A-jeugd en een Damesteam in de seniorentak was meer uitzondering dan regel. Rond 2010 meldden zich echter zoveel meiden aan dat Gerard Arkink, de voorzitter van het jeugdbestuur, het initiatief nam om een afzonderlijke meidentak van de grond te krijgen. Rond datzelfde tijdstip was Anke Wassens de NEO-gelederen komen versterken, in eerste instantie met de vraag of ze een jongensteam wilde gaan trainen. Omdat Anke vrouwenvoetbal op een hoog niveau had gespeeld, werd ze later gevraagd de helpende hand te bieden bij de nieuwe loot aan de NEO-stam. Vanaf het seizoen 2010-2011werd er begonnen met 2 teams: Meiden A (waar Lotte de Jong in ging spelen) en meiden D. Anke ging beide teams trainen. Het initiatief bleek zo enorm aan te slaan dat er op een gegeven moment ruim 25 meiden in de D-groep zaten: al vlot moest er een D2-team worden geformeerd.

Na dat eerste hectische jaar werd Anke ook gevraagd om het meidenvoetbal te gaan coördineren en kwam als die hoedanigheid in het Technisch Cluster terecht. Lotte de Jong kwam daar twee jaar geleden bij en dat was hard nodig gezien het gestaag groeiende aantal meiden. De dames hebben de taken goed verdeeld: Anke bezoekt de TC-vergaderingen en Lotte schuift aan bij het Jeugdbestuur. In beide overlegmomenten staat het meidenvoetbal automatisch op de agenda.

“Het meidenvoetbal is een volledig geïntegreerd en niet meer weg te denken onderdeel van NEO geworden”

Inmiddels is het meidenvoetbal een volledig geïntegreerd en niet meer weg te denken onderdeel van NEO geworden. Enthousiasme bij de meidenteams is erg groot en Lotte merkt fijntjes op dat sommige jongensteams hier nog wel wat van zouden kunnen leren. Dat plezier vind je ook terug bij de begeleiding van de teams, hoewel het net als bij jongensteams, moeilijker is kader te vinden naarmate de spelers ouder worden. De meeste teams organiseren behalve voetballen, ook nog vaak nevenactiviteiten, waarin de begeleiding uiteraard een stimulerende factor kan zijn. Als coördinatoren waren Lotte en Anke zelf onder andere verantwoordelijk voor de organisatie van de meidenvoetbaldag met speelsters van FC Twente, 4×4 toernooien en een spelregelavond.Meiden plezier

NEO is op dit moment één van de clubs met de grootste meidentak van de regio. Dit komt mede doordat de meeste zaken goed geregeld zijn. Gelijke trainingsfaciliteiten (ook voor de keepers), geweldige sponsoren (en dus mooie outfits) en twee speciale meidenkleedkamers. De vernieuwing van de accommodatie is ook mede gestalte gegeven met de bloei van de meidentak in het achterhoofd. Ook bij de voetbalacademie van FC Twente is NEO niet onopgemerkt gebleven. Er komt regelmatig een scout kijken en een paar speelsters hebben zelfs al aan proeftrainingen mee mogen doen.

“Met 120 meiden komt er in de organisatiesfeer het nodige op je af”

Met 120 meiden komt er in de organisatiesfeer het nodige op je af en Anke en Lotte geven grif toe dat het een forse investering van je tijd is. Zorgen voor kader, korte lijntjes met de KNVB, scouting, trainers helpen met oefenstof, selecteren, contacten met ouders; het zijn maar een paar voorbeelden van welke taken bij hun functie horen. In het begin vond Anke het best lastig om speelsters en ouders uit leggen waarom hun dochter niet in aanmerking kwam voor een bepaald team. Ouders beroepen zich vaak op het sociale aspect en dat kun je meestal niet als leidraad hanteren. Als de voetbalcapaciteiten het argument zijn, dan blijkt later vrijwel altijd dat de keuze terecht was en de bewuste meiden op het goede niveau komen te spelen.

Voor komend seizoen is alles al weer in kaart gebracht en behalve de jongste groep lijkt de indeling relatief makkelijk te worden. Wellicht dat er geen E-team te formeren is en dan zullen de meiden “gewoon” bij de jongens worden ingedeeld. Volgens het beleidsplan dat op de meidenteams van toepassing is, kunnen getalenteerde speelsters ook samen met jongens blijven voetballen, tenzij ze niet geselecteerd worden voor een van de hoogste 2 teams in een leeftijdscategorie en dan worden ze automatisch (weer) bij de meiden ingedeeld.

Het feit dat NEO veel meidenteams heeft levert wel eens wat lastige situaties op. NEO wordt door de KNVB niet altijd meer in staat gesteld om dispensatiespeelsters op te stellen en dan kan het voorkomen dat MB1 tegen een tegenstander komt te spelen met diverse A-speelsters erin. Het fysieke verschil dat hierdoor ontstaat is niet altijd meer voetballend op te lossen. Datzelfde NEO MB1 (kampioen in het najaar) gaat het dit voorjaar proberen in de hoofdklasse, net als de Tukkers en Achilles Enschede die ook een klasse omhoog zijn gegaan. Een pittige opdracht die echter wel met vertrouwen tegemoet wordt gezien. Er is namelijk al regelmatig geoefend tegen teams uit deze hoofdklasse en ook in de beker werd er gespeeld tegen elftallen van een hoger niveau. De reisafstand zal ook fors toenemen want HHC Hardenberg, Schalkhaar en RDC uit Deventer zijn drie van de tegenstanders. In het verleden werd de groep die nu NEO MB1 is in het voorjaar ook wel ingedeeld in de jongenscompetitie om op die manier de weerstand te verhogen. Dat ging de meiden best goed af en leverde bij de mannelijke tegenstanders wel eens gefrustreerde, maar vaak toch ook bewonderende reacties op.

Meidenvoetbaldag 2014Als je zo intensief met de club bezig bent lopen er helaas ook zaken anders dan je gewild of voor ogen had. Je probeert altijd te kijken wat het beste voor de club, team, speler of begeleider is en probeert dit zo goed mogelijk voor een ieder te regelen. Helaas is dat niet altijd mogelijk, omdat je rekening moet houden met vele facetten en vele mensen. Soms sta je daardoor voor moeilijke keuzes, die op dat moment het juiste lijken maar het soms niet altijd zijn. Dat maakt de taak als coördinator/trainer soms lastig en niet altijd even leuk.

Ook het plotselinge vertrek van MB1-speelster Miamou heeft er flink ingehakt. Het als vluchtelinge uit Afrika in Borne belande meisje leefde voor voetbal en beschikte ook nog eens over het nodige talent. Toen via haar school aan het begin van het seizoen de mededeling kwam dat de familie ineens weer naar Afrika was vertrokken, was de schok groot. Geen tijd om afscheid te nemen en contact is er sindsdien ook niet meer geweest. Haar onvrijwillige vertrek zal altijd een lege plek in de kleedkamer betekenen.

Anke volgt dit seizoen de trainerscursus TCIII Jeugd, nadat ze in een eerder stadium al een JVT-cursus heeft gedaan. Ze ervaart de cursus als erg positief en kijkt op bepaalde punten heel anders tegen haar rol aan. Met name in het coachen is ze een stuk rustiger geworden. In eerste instantie had ze best verder willen gaan als trainster, maar privéomstandigheden hebben haar doen besluiten een sabbatical in te lassen. Een terugkeer in het trainersvak lijkt op termijn in de lijn van de verwachtingen te liggen en wat haar betreft kan dat ook bij andere clubs, dan wel jongensteams zijn.

Lotte heeft ook een tijdje als trainster een elftal onder haar hoede gehad. Gezien haar studie fysiotherapie heeft ze haar prioriteiten wat verschoven. Ze kijkt vaak mee over de schouders van clubfysiotherapeut Hans Groote Schaarsberg en de verzorger van NEO 1, Rob Wensink. Op de donderdagavond is ze de vertegenwoordigster van de medische staf bij NEO en ze is inmiddels ook de verzorgster van NEO B1 geworden, hetgeen perfect past bij een minor die ze voor haar studie moet doen. Het is mooi om te zien dat er geen enkele drempel voor de jongens lijkt te zijn om zich door Lotte te laten behandelen. In tegendeel, ze lopen de verzorgingsruimte vaak binnen met de mededeling: “Ik heb ook wat…”

“Enthousiasme is bij de meidenteams erg groot en daar kunnen sommige jongensteams nog wel wat van leren”

NEO Dames 1 heeft een tijdje nodig gehad om zich te ontwikkelen tot het team dat het nu is. Voor sommigen was de overstap naar de zondag lastig. Het niveau en ook de beleving van de sport was nogal divers. Er ontstonden groepjes binnen het team, maar dat is nu totaal anders. Het seniorenteam is een hecht elftal waarin de meiden voor elkaar door het vuur gaan. Als klap op de vuurpijl werden ze vorig jaar kampioen! Het kan best zijn dat ze op termijn plaats moeten maken voor een jongere lichting, maar dan gaan ze zonder problemen in het dan te vormen tweede vrouwenteam spelen.

neomeidensportgalaVijf jaar meidenvoetbal heeft een prachtige en goed georganiseerde NEO-tak opgeleverd. Op een hoog niveau komen is knap, je op dat niveau handhaven een mooie uitdaging. Voor de opvolgers van Anke en Lotte ligt er een hele leuke taak in het verschiet.

Reacties