Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
23 augustus 2018

Bijeenkomst kader seniorenteams, JO19 en wielerclub

Binnenkort begint het cluster weer met het inplannen van seniorenteams, wielerclub en A-junioren bij de kantineplanning.

Het 3,5 jaar geleden ingezette systeem functioneert weliswaar steeds beter maar nog niet alles verloopt optimaal. Wel constateren wij als cluster in algemene zin een grote betrokkenheid bij de vereniging en de bereidheid om NEO waar mogelijk bij te staan. Niet alle teams hebben echter in alle gevallen aan hun verplichting voldaan.

Het cluster wil wel alle teams bedanken voor de inzet die zij het afgelopen seizoen hebben getoond.

Ook komend seizoen hebben we alle teams weer hard nodig om de bezetting van ons clubhuis rond te krijgen. Bij het inplannen van de teams voor het seizoen 2018-2019 willen we weer proberen zoveel mogelijk rekening houden met de speelschema’s en de eventuele wensen van de diverse teams. In hoofdlijnen komt het er op neer dat we zoveel mogelijk op zaterdag spelende teams op zondag willen inplannen en op zondag spelende teams op zaterdag.

Omdat de speelschema’s nog niet allemaal bekend zijn betekent dat voor de teams die aan het begin worden ingepland dat de tijd tussen het bekend worden van de planning en de voor die teams geplande kantinediensten erg kort kan zijn. Wij vragen daarvoor begrip en rekening op de medewerking van die teams.

Vraag aan jullie is om, zodra onze teamplanning rond is, goed te kijken wanneer jullie team is ingedeeld, en de bezetting hiervoor te regelen. Zoals bekend, bepaalt het team zelf wie er een bar- of keukendienst “draait”.

De bedoeling is dat, net als vorig seizoen, door de leiders van de teams de namen van de spelers die door het team zijn ingedeeld, met telefoonnummer, via mail worden doorgegeven aan het aanspreekpunt voor de teamplanning, Wim Roetgerink via wroetgerink@home.nl

Die namen komen dan op de totaalplanning te staan.

Daarnaast is er een vraag langs gekomen met betrekking tot de inzet van een poule van vrijwillige teammedewerkers. De ins- en outs van de bedoeling van die vraag willen we met jullie delen. Daarnaast zijn er nog enkele andere zaken die het bestuur en het cluster met jullie wil delen.

Het bestuur verwacht daarom de leiders en aanvoerders c.q. hun vervangers van ALLE teams dan ook, mede namens het cluster, op dinsdag 28 augustus as. om 19:30 uur in het clubhuis.

Laten we ook het komend jaar trachten er een sportief maar ook een gezellig seizoen van te maken.   Zonder jullie hulp is dat echter onmogelijk.

Mogen wij ook dit seizoen weer rekenen op jullie inzet en medewerking?

Tot dinsdag 28 augustus 19:30 uur!

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Harrie Besselink

voorzitter

Namens het cluster clubhuis,

Jan Mentink

voorzitter

Reacties