Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
27 juni 2017

Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 4 juli, nu met documenten

Oproep tot Buitengewone Algemene Ledenvergadering 2017

Het bestuur roept langs deze weg alle leden van zestien jaar en ouder op, alsmede ouders van leden jonger dan 16 jaar die zelf niet stemgerechtigd zijn (maar hun stemrecht door hun wettelijk vertegenwoordigers laten uitspreken) tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van onze vereniging, waaraan alle bevoegdheden toekomen die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Wanneer:           Dinsdag 4 juli 2017

Hoe laat:             19.30 uur

Waar:                   Clubhuis NEO

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Aanvraag LED verlichting
  3. Statuten wijziging
  4. WVTTK
  5. Rondvraag.

De diverse tot deze vergadering behorende stukken zullen gedurende de komende weken worden gepubliceerd op de website.

Het bestuur

statuten definitief naar notaris PS 12022017 .

Gang van zaken nieuwe statuten rksv NEO

Reacties