Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
03 juli 2019

Complete teamindelingen voor het seizoen 19-20, selectie en recreatief

Bijgevoegd de teamindelingen de recreatieve JO8 t/m JO19 en meiden jeugdteams. Per leeftijdsklasse is een tab aangemaakt waarin de indeling te vinden is.

Ook bijgevoegd de definitieve indeling van de selectieteams. Ten opzichte van het bericht van enige tijd geleden zijn er een paar wijzigingen doorgevoerd.

Vanuit het overleg tussen JB en TC zal de indeling van alle teams in het vervolg op hetzelfde moment gepubliceerd worden.

De teamindeling van de recreatieve jeugdteams is elk jaar weer een hele uitdaging. In de eerste plaats om het grote aantal spelers en teams dat ingedeeld moet worden.
Zoals in de brief van een maand geleden is aangegeven proberen we binnen de recreatieve afdeling van NEO de teams zoveel mogelijk in te delen op gelijke leeftijd zodat teams in opvolgende jaren zoveel mogelijk bij elkaar kunnen blijven. We selecteren spelers in principe niet volledig door. Desalniettemin vinden er elk jaar uiteraard verschuivingen plaats binnen teams. Omdat we per leeftijd vaak maar een beperkt aantal teams hebben zijn de mogelijkheden die we hebben t.a.v. de indeling vaak beperkt. Daardoor bepalen de spelersaantallen domweg wat wel mogelijk is en ook wat niet! We kunnen dus niet altijd doorvoeren wat we zelf zouden willen.

De samenstelling van de teams is uiteraard zo zorgvuldig mogelijk tot stand gekomen waarbij zoveel mogelijk de input van trainers en leiders is meegenomen. Daar waar de coördinatoren het nodig achtten heeft ook afstemming plaatsgevonden met ouders.

De komende weken gaan we aan de slag om trainers en leiders voor alle teams te benaderen. Daarvoor zal met name een beroep worden gedaan op ouders van spelers, immers ‘Samen zijn we NEO!’ en zullen we het mogelijk moeten maken dat onze kinderen lekker kunnen voetballen!

Indien u er wel wat voor voelt om een team te gaan trainen kunt u dat melden bij de coördinator van de leeftijdsklasse (Zie https://www.rksvneo.nl/organisatie/cluster-jeugd/ voor een overzicht van de coördinatoren). Na de zomervakantie zullen we een aantal activiteiten opstarten om (nieuwe) trainers te gaan begeleiden en ondersteunen.

Aan het einde van de zomervakantie zullen de trainingen weer op kunnen starten. U ontvangt daar in principe bericht over via de trainers en leiders van de teams.

Voor nu wensen we iedereen een hele fijne zomervakantie.

Namens het Jeugdbestuur en TC.

Gerard Arkink, voorzitter JB
Bart Freriks, secretaris JB

Jelco van der Linde, voorzitter TC

indeling recreatie teams 2019-2020 

indeling selectieteams 2019-2020

Reacties