Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
30 april 2015

Contributieverhoging per 01-07-2015

Op de Algemene Ledenvergadering van maandag 17 november 2014 is door de aanwezige leden goedkeuring verleend aan de door het bestuur voorgestelde indexering van de contributie voor spelende  en ondersteunende leden. Deze contributiewijziging gaat in per 01-07-2015 en geldt voor het seizoen 2015-2016. Ter informatie vindt u hieronder de nieuwe maandelijkse bedragen:

Spelend lid senioren € 21,80 per maand
Ondersteunend lid €  9,20 per maand
A-B-C jeugd € 14,60 per maand
D-E-F-4×4 jeugd € 12,15 per maand

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk per email aan ledenadministratie@rksvneo.nl en dient vóór 1 juni te geschieden. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 juli 2015.

Verdere informatie over contributie, wijzigingen lidmaatschap, aan- en afmeldingen kan worden gevonden op de site. Navigeer in het hoofdmenu naar ‘Informatie’ en kies vervolgens voor ‘Lidmaatschap’.

Reacties