Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
15 mei 2016

Contributieverhoging per 01-07-2016

Op de Algemene Ledenvergadering van maandag 16 november 2015 is door de aanwezige leden goedkeuring verleend aan de door het bestuur voorgestelde indexering van de contributie voor spelende en ondersteunende leden. Deze contributiewijziging gaat in per 01-07-2016 en geldt voor het seizoen 2016-2017. Daarnaast is er in deze jaarvergadering ook besloten m.i.v. het seizoen 2016-2017 te starten met een kledingplan voor alle spelende leden. De maandelijkse bijdrage van € 1,25 hiervoor zal gezamenlijk met de contributie worden geïncasseerd. Ter informatie vindt u hieronder de nieuwe maandelijkse bedragen (inclusief kledingbijdrage):

Spelend lid senioren € 22,25 per maand   +   € 1,25 kledingplan
A-B-C jeugd € 15,25 per maand   +   € 1,25 kledingplan
D-E-F-4×4 jeugd € 12,75 per maand   +   € 1,25 kledingplan
35+ € 9,75 per maand + € 1,25 kledingplan
Ondersteunend lid € 9,75 per maand

Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk door een email te sturen aan ledenadministratie@rksvneo.nl en dient vóór 1 juni 2016 te geschieden. Het lidmaatschap eindigt dan per 1 juli 2016.

Reacties