Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
10 maart 2015

Een veilig klimaat binnen NEO

Eén van de belangrijkste kernwaarden binnen NEO is het bieden van een veilig klimaat voor al onze spelers en speelsters. In navolging van reeds eerder genomen maatregelen hebben wij twee documenten opgesteld om het begrip “veiligheid” nog meer inhoud te geven. Eén document geeft aan het kader een houvast bij het constateren van verdachte zaken aangaande de spelers en speelsters. Een tweede document is met name opgesteld om op voorhand reeds met diegenen, aan wie onze jeugd wordt toevertrouwd, af te spreken dat veiligheid van onze jeugd in alle opzichten de allerhoogste prioriteit heeft binnen onze vereniging. Wij hopen met deze documenten een extra bijdrage te leveren aan een veilige omgeving binnen NEO. De documenten zijn te raadplegen onder ‘Protocollen en procedures’, te vinden onder de menuknop ‘Publicaties’.

Het Dagelijkse Bestuur

Reacties