Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
22 december 2014

Eindejaarswensen NEO-bestuur

Aan alle leden, sponsoren, bestuursleden en leden van de Stichting Promoting NEO, bestuursleden en leden van de Club van 100 en de Supporters Vereniging, alle vrijwilligers binnen NEO, alle technische- en ondersteunende kaderleden, beheer, scheidsrechters en allen die NEO een warm hart toedragen… Wij hopen van ganser harte dat 2014 gebracht heeft wat jullie er van hadden verwacht, zowel op sportief als op persoonlijk gebied.

Gelijktijdig realiseren we ons dat voorspoed en tegenslag in ieders leven hand in hand gaan. Moge bij iedereen van ons de weegschaal door geslagen zijn naar de “voorspoedkant”. Wij spreken de wens uit dat het komende jaar voor iedereen het glas niet alleen halfvol zit, maar dat het zelfs gaat overlopen.

Wij wensen jullie allen fijne en gezellige kerstdagen en een voorspoedig en sportief 2015.

Het Dagelijkse Bestuur van RKSV NEO,

Wim Goorman
Peter Spekreijse
Albert Jonathans
Harrie Besselink

Reacties