Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
02 mei 2018

Eucharistieviering voor de overleden NEO-leden en -vrijwilligers

Op vrijdagavond 11 mei zal in verband met ons 100 jarig jubileum de oprichting van NEO worden nagespeeld in de tuin van de fam. Wensink.

Bij een dergelijk jubileum hoort vanzelfsprekend ook het herdenken van alle overleden NEO-leden en -vrijwilligers vanaf de oprichting op 11 mei 1919

Daarvoor zal er op zondag 6 mei een eucharistieviering gehouden worden met misintenties voor al onze dierbare overleden “NEO-lui”.

Pastor Oortman zal voorgaan in deze speciale NEO-viering, welke gehouden zal worden in de St. Stephanuskerk te Borne.

Aanvang van de viering is 9.30 uur.
Iedereen is van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Namens het Dagelijkse Bestuur.

Reacties