Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
18 november 2020

Gemeente Borne: inspirerende sessies voor trainers en leiders

Namens de gemeente Borne graag aandacht voor het volgende.

Graag nodigen we (jeugd-)bestuurders, trainers en coördinatoren uit om een of twee online inspiratiesessies te komen volgen over Themagericht trainen/coachen van 6-12 jarigen en Themagericht trainen/coachen van pubers.

De inspiratiesessies maken onderdeel uit van het Lokaal Sportakkoord Borne, onderdeel vitale sportverenigingen. Borne Sport hecht veel waarde aan sterke vitale en financieel gezonde sportverenigingen. Om hiervoor te zorgen is het belangrijk om het technisch kader van de sportvereniging goed op te leiden. De inspiratiesessies kunnen sportverenigingen helpen om het  kader enthousiast te maken voor het volgen van een volledige opleiding.

De inspiratiesessies worden gehouden op:

Themagericht coachen/trainen 6-12 jarigen                    
maandag 30 november                19.00-20.00 uur                             
Themagericht coachen/trainen Pubers                             
maandag 14 december                19.00-20.00 uur                              

De inspiratiesessies duren 1 uur. De inspiratiesessies geven een inkijkje hoe de volledige opleiding er uitziet. Er is ruimte om vragen te stellen en is bedoeld om te kijken of de opleiding passend is voor de trainer/coach.

Mocht na afloop er voldoende animo zijn om deze opleiding in zijn geheel aan te gaan bieden. Dan plannen we deze opleiding begin 2021.

De twee inspiratiesessies staan onder leiding van NOC/NSF kerndocent Wouter Schols.

Heb je belangstelling om één of beide sessies te volgen, heeft dat dan even door via secretaris-jeugd@rksvneo.nl  Je wordt dan aangemeld bij de gemeente en je ontvangt een link om in te loggen via Zoom.

Hopelijk mogen we veel trainers/coaches ontmoeten op een of beide inspiratiesessies.

Met vriendelijke groet,

Jurgen Schiphorst | Projectcoördinator Sport Zorg, Bewegen en Verenigingsondersteuning

Postbus 200, 7620 AE  Borne | Rheineplein 1, 7622 DG Borne

Reacties