Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
17 november 2015

Goed bezochte Algemene Ledenvergadering in 't Blok

Op maandagavond 16 november stond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) op het programma in clubgebouw ’t Blok. Een goed gevulde kantine blikte samen met het dagelijks bestuur terug op het afgelopen jaar, maar er werd natuurlijk ook vooruitgekeken naar al wat komen gaat bij de zwart-witten.

Aftredend – en herkozen penningmeester Wim Goorman vertelde de aanwezigen over de financiële situatie van NEO. Ondanks diverse lastenverzwaringen en verminderde sponsorinkomsten, heeft NEO op financieel gebied nagenoeg quitte gedraaid. Dankzij het sobere financiële beleid – en een lichte contributieverhoging – is het gelukt deze prestatie neer te zetten. De kascommissie – die bestaat uit Sjaak Munsterman (laatste jaar), Harry Rolefes, Tim Tammerveld en Jan Stijnenbosch (reserve) – was vol lof over de administratie van het clubhuis en de penningmeester. De ALV ging dan ook volledig akkoord met de begroting.

Uiteraard werd de bredere visie van het bestuur nogmaals voor het voetlicht gebracht. De pijlers blijven: Sportief, Verenigingscultuur, Maatschappelijk en Financieel. Dit allemaal natuurlijk op weg naar het honderdjarig bestaan van NEO, op 11 mei 1919. Er is een stappenplan ontwikkeld op weg naar wat een heel feestjaar moet gaan worden. De eerste aanzet is inmiddels gegeven, hierover volgt uiteraard ook meer op deze website.

Voorts was er aandacht voor het onlangs ontwikkelde kledingplan, waarmee een uniforme kledinglijn voor de club wordt beoogd, Er was een fraai proefmodel vervaardigd, waarop vier reclame-uitingen kunnen worden gedrukt. Stichting Promoting NEO heeft al aangegeven dat zij één van de posities op de mouwen zullen gaan bezetten. Het plan werd enthousiast ontvangen door de leden van NEO. Op een later moment volgt er meer informatie op de website. Ook werd de clubhuisplanning tegen het licht gehouden. Met deze planning committeren alle seniorenteams en A-jeugteams zich aan het draaien van kantinediensten. Op deze manier zorgen we samen voor een goede bezetting in het clubhuis.

Een ander heuglijk feit van het afgelopen jaar was de oprichting van de Jeugdraad NEO, waarmee wordt gepoogd jeugdige leden meer inspraak en zeggenschap te geven over het reilen en zeilen bij de club. Het eerste wapenfeit van deze Jeugdraad was het tonen van een prachtige promotiefilm van onze club, die op deze avond in première ging. Namens de raad waren voorzitter Dani Top, Yannick Ardesch en Merel Ensink aanwezig.

Op sportief gebied viel er het afgelopen jaar ook enorm veel te vieren. Want naast het niet aflatende en aanstekelijke enthousiasme van onze voetballende leden iedere week, zijn er ook nog eens behoorlijk wat prijzen in de wacht gesleept! Maar liefst elf teams zijn kampioen geworden; voor NEO C1 en D1 betekende dit zelfs dat ze in het huidige seizoen 2015-2016 weer uitkomen op landelijk niveau. Uiteraard werd de hoop uitgesproken deze prestaties gevolg te geven met ons eerste elftal, dat momenteel aan kop gaat in de vierde klasse.

Het meest bijzondere en prachtige moment van de avond was echter de benoeming van zowel Ineke als Gerard Bartelink tot Lid van Verdienste van RKSV NEO. Van harte proficiat, het komt jullie zeer toe.

N.b. Op maandag 7 december vindt er een Extra Algemene Ledenvergadering plaats om een aanpassing in de statuten te accorderen.


Foto's

Klik op onderstaande foto om de volledige galerij te bekijken.


Reacties