Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
07 september 2016

Gratis aangeboden cursus EHBO groot succes

Jaarlijks kunnen er vele levens gered worden dankzij de hulp van mensen die bekend zijn met vaardigheden op het gebied van AED, reanimatie en overige EHBO handelingen.
Middels een nauwe samenwerking tussen de voetbalvereniging NEO en de gemeente Borne is er een project, onder de naam “Eerste hulp is een daalder waard”, ontwikkeld met als doel zoveel mogelijk mensen bij de sportverenigingen te scholen op dit gebied om zodoende een uitgebreid netwerk van hulpverleners te creëren waardoor de gehele Bornse gemeenschap hiervan kan profiteren.

De cursus wordt gratis aangeboden. Als tegenprestatie vraagt de gemeente om bij calamiteiten een beroep te mogen doen op de kandidaten.
Het project geeft gelegenheid te kiezen uit drie mogelijkheden: een cursus AED/reanimatie, een uitgebreide cursus EHBO rondom het sportveld of een volledig gecertificeerde EHBO-opleiding. Bijna 60 kandidaten hebben zich aangemeld.

Maandag 5 september was de aftrap van de cursus en Agnes Kuipers en Hettie Hollander van de EHBO Borne zijn de docenten.
NEO levert verreweg de grootste groep belangstellenden. Met dit initiatief willen we weer een extra punt van veiligheid toevoegen aan het sporten op ons sportpark.

Namens het Dagelijks Bestuur,

Harrie Besselink

Reacties