Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
07 januari 2015

Grote Club Actie groot succes

Afgelopen najaar hebben zich wederom vele NEO jeugdleden ingezet om zo veel mogelijk loten van de Grote Club Actie aan de man te brengen. Het betrof hier de spelers en speelsters van de A-junioren tot en met de D-pupillen. Het resultaat mag er zijn, want in totaal heeft de Grote Club Actie ruim € 3100,- opgebracht.

Opvallend was dat er zelfs teams bij waren die nog extra loten hebben verkocht boven hun toebedeelde hoeveelheid. Een extra compliment voor deze teams!

Helaas waren er ook en aantal teams bij die het hebben laten afweten. Hopelijk lukt het ook die teams om het succes van deze actie volgend jaar nog groter te maken.

Wij willen iedereen, die meegewerkt heeft aan het behalen van dit mooie resultaat, hartelijk danken. Uiteindelijk komen deze gelden ook weer bij de jeugd terecht.

Namens het Dagelijkse Bestuur,

Harrie Besselink, voorzitter

Reacties