Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
31 januari 2019

IN MEMORIAM..........BEN DE BOER

Sprakeloos, onthutst, verslagen, woorden schieten te kort……
Vandaag, donderdag 31 januari, werden we overvallen door het afschuwelijke bericht dat ons zeer gewaardeerde lid

              Ben de Boer

op 58-jarige leeftijd is overleden.
Ben is ruim 53 jaar lid geweest van onze vereniging.
In Ben verliezen we een echte NEO-man, een man met het NEO-hart op de juiste plaats.

Ben heeft zich op velerlei gebieden ingezet voor onze club: lid van de jeugdactiviteitencommissie, lid van het cluster niet-voetbalactiviteiten, organisator van uitstapjes en evenementen, coördinator van de EHBO binnen NEO, medewerker onderhoud, leider van NEO 1 en NEO 2.

Als leider van NEO 1 was Ben zeer geliefd en werd door spelers en kader op handen gedragen.

Ben laat een enorme leegte achter bij ons en we zijn hem erg dankbaar voor alles dat hij voor NEO heeft gedaan.
Onze speciale gedachten gaan uit naar Karin, Mike, Liane, Sander, Zoë, moeder Mw. de Boer en de overige familieleden.
Wij wensen allen heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit immense verlies.

De hele NEO familie rouwt met jullie mee en zal jullie, daar waar mogelijk, te allen tijde blijven ondersteunen.

Bestuur, leden en vrijwilligers
rksv NEO

Reacties