Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
18 maart 2018

In memoriam…………….Bert Meulenbroek

Op zaterdag 17 maart is ons zeer gewaardeerde lid,

Bert Meulenbroek

op 54 jarige leeftijd overleden.

Bert is 48 jaar lid van onze vereniging geweest.
Hij heeft zich jarenlang ingezet als leider van zowel de junioren als de senioren.
Als commissielid van het Cluster “Niet Voetbal Activiteiten” is hij geruime tijd actief geweest.
Bert was een stille werker, hem kon je alles toe vertrouwen.
In het Clubhuis was hij een zeer geziene gast, rustig en zeer betrouwbaar.
Helaas liet zijn gezondheid hem de laatste jaren flink in de steek.
Wij verliezen in Bert een zeer fijn mens.
NEO is Bert veel dank verschuldigd voor al zijn energie, die hij in onze club gestoken heeft.

Wij wensen zijn moeder, Mevrouw Meulenbroek, zijn zussen, Irma en Angelique, zijn broer Hans en al zijn overige familieleden heel veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.
NEO rouwt met jullie mee.

Bestuur, leden en vrijwilligers,
rksv NEO

Reacties