Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
25 oktober 2016

Informatieavond kunstgras druk bezocht; noodverlichting komt er!

Zo’n 70 mensen waren in het clubhuis aanwezig om via Albert Jonathans, vice-voorzitter van NEO, en Jan Gielians, lid dagelijks bestuur van de BLOS, een update te krijgen over de stand van zaken ten aanzien van het kunstgras.

Gielians legde nog een keer uit op welke gronden het besluit van de gemeente Borne tot stand gekomen was, waarbij hij nadrukkelijk betoogde dat hij geen tegenstander, maar juist een vertegenwoordiger is van alle veldsportverenigingen.

Jonathans gaf aan dat NEO erg ongelukkig is met de gevoerde procedure, die zonder enig voorafgaand overleg met de clubs tot stand kwam, maar dat de visie van de BLOS gerespecteerd zal gaan worden.

Op dit moment lopen er diverse onderzoeken naar de samenstelling en potentiele schadelijkheid van de rubberkorrels. Tot er definitief uitsluitsel komt krijgt NEO zo spoedig mogelijk de beschikking over noodverlichting waardoor de trainingen zonder grote beperkingen door kunnen gaan. Wat betreft wedstrijden zal er flink geschoven moeten worden en overlegd met de “uitclubs”, omdat ook daar niet op kunstgras gespeeld mag worden.

NEO pleit ervoor op voorhand alle rubberkorrels te vervangen door kurk. De vraag is of daar budget voor is. De gemeente zal waarschijnlijk het onderzoek van het RIVM willen afwachten terwijl er ook een paar andere onderzoeken, o.a. van RTV Oost, in gang zijn gezet. De vraag blijft uiteraard hoe de testresultaten geïnterpreteerd gaan worden. Alleen wetenschappelijk aangetoonde 100% onschadelijkheid zal voldoende zijn om de huidige velden te blijven bespelen.Tot die tijd leven de clubs met kunstgras in onzekerheid en zal er geïmproviseerd moeten worden.

Diverse aanwezigen hadden vragen voor beide bestuurders die maar ten dele beantwoord konden worden gegeven de grote onzekerheden die er nog bestaan. NEO overweegt opnieuw een inloopspreekuur te organiseren als er nieuwe inzichten boven water komen.

informatieavond-kunstgras

Reacties