Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
20 maart 2018

Inleveren paasloten

Geachte jeugd leiders / leidsters RKSV NEO,

Afgelopen weken heeft u of uw medeleider/-leidster van een van ons namens de organisatie van de paasloterij de loten voor de Paasloterij 2018 ontvangen voor uw jeugdteam.

Graag zouden wij aanstaande zaterdag 24 maart tussen 08.00 uur en 15.00 uur de opbrengst en de eventueel niet-verkochte loten in ontvangst nemen in de CO-ruimte (ruimte links vooraan bij de ingang van de kleedkamers)

Van u als leider/leidster verwachten wij dat u al het geld en de eventueel niet-verkochte loten in 1 keer als team (in een dichte envelop met teamnaam) inlevert.

Graag hopen wij dat u er zorg voor draagt dat alles compleet is want de trekkingsavond is namelijk woensdag 28 maart (de woensdag na de inleverzaterdag).

Mochten er toch nog vragen zijn of problemen met het inleveren van de loten op zaterdag 24 maart 2018?Zou u dan zo vriendelijk willen zijn om contact op te nemen met Gerard Schwering?

Graag via de mail: schwering.g@gmail.com 

Alvast hartelijk dank voor de genomen moeite en bij geen bericht zien wij u

Zaterdag 24 maart 2018 tussen 08.00 uur en 15.00 uur in de CO-ruimte van RKSV NEO.

Met vriendelijke groet,

Cluster Verenigingsactiviteiten

Reacties