Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
18 februari 2018

Introductie VOG bij NEO

Op 1 februari 2015 hebben we een document op de website van NEO gezet om de veiligheid rondom junioren en pupillen te waarborgen. Bij elke aanstelling zouden de volgende zaken besproken moeten worden:

  • Bij begin der gesprekken de punten Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Onbesproken gedrag t.o.v. kinderen bespreekbaar maken. Duidelijk maken dat veiligheid voor de jeugd in alle opzichten hoge prioriteit heeft bij NEO.
  • Bij contracten een apart artikel toevoegen waarin partijen aangeven dit ook helder te willen bevestigen.
  • Aan begin van seizoen aan trainers, leiders, ouders, spelers en ondersteunend kader het beleid duidelijk maken.

In eerste instantie werd geen VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd, maar zou het onderwerp wel duidelijk aan de orde komen. Een en ander werd reeds duidelijk verwoord in het protocol “Voorkomen is beter dan genezen”. Daarbij speelde mee dat de aanvraag voor een VOG met betalingen over en weer niet eenvoudig was.

Nu dit proces voor verenigingen is vereenvoudigd en gratis is geworden via het NOC/NSF willen we hier graag gebruik van maken. Na de vrijwilligersactie rond de feestdagen zijn de gegevens van 99% van alle leiders en trainers bij ons compleet en in Sportlink gezet.

De komende tijd vragen we van alle trainers en leiders een VOG. Deze wordt via het ministerie van Justitie en Veiligheid aangevraagd. Heeft u geen strafbare feiten gepleegd, dan beslist Justis binnen 4 weken of u een VOG krijgt. Bent u in aanraking geweest met Justitie, dan is nader onderzoek nodig. In dat geval wordt binnen 8 weken een beslissing genomen. De correspondentie over deze verklaring zal plaatsvinden via het e-mailadres dat in Sportlink bekend is van de genoemde vrijwilligers.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen.

Namens het dagelijks bestuur.

Peter Spekreijse
06 81051974
secretaris@rksvneo.nl

 

 

 

Reacties