Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
21 juni 2016

Kledingplan start volgend seizoen

In oktober 2015 heeft de Algemene Ledenvergadering het akkoord gegeven voor het Kledingplan NEO. Dit plan zal vanaf seizoen 2016 – 2017 van kracht zijn.

Waarom een kledingplan
Al jaren is de uniformiteit van de wedstrijdkleding binnen NEO een lang gekoesterde wens. Hoewel het merendeel van de NEO-elftallen, met dank aan talloze sponsoren, er zwart-wit bijloopt, is het een ratjetoe aan verschillende soorten shirts, strepen, rugnummers en broeken. Daarnaast zorgt dit plan voor een gelijkwaardige positie voor elk lid en voorkomt dat sommige leden wel, en sommige leden niet zelf hun kleding betalen. Tot slot zorgt dit plan voor een structurele inkomensbron voor NEO en voorkomt dat de bijdrage van veel sponsoren vrijwel geheel opgaat aan kleding, en er voor de club NEO zelf niets overblijft.

Het plan in het kort
NEO zorgt centraal voor de kleding en elk lid krijgt van NEO een shirt en een (witte) broek en betaalt hiervoor een kledingbijdrage van 1,25 per maand.

Meer info over het kledingplan en Sponsortarieven

Reacties