Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
25 september 2018

Jeugdplan en 'Aandachtspunten voor leider en trainers' herzien

Het afgelopen jaar is het jeugdbestuur druk bezig geweest om het jeugdplan van NEO te herzien.
Het Jeugdplan beschrijft, samen met voetbaltechnisch beleidsplan van de TC, de beleidskaders voor het voetballen binnen de jeugd van NEO.
Bij alles wat we doen binnen de jeugd bij NEO proberen we zoveel mogelijk volgens deze beleidskaders te handelen.

Tevens zijn alle relevante aandachtspunten voor leiders en trainers een keer duidelijk op een rijtje gezet.
Dit met als doel om alle afspraken weer even op te frissen en, aan het begin van het voetbalseizoen, alles in zo goed mogelijke banen te kunnen leiden.

Zowel het jeugdplan als de aandachtspunten voor leiders en trainers zijn HIER te vinden.
Voor vragen kun je uiteraard terecht bij de jeugdcoördinatoren en de overige leden van het jeugdbestuur.

Reacties