Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
30 december 2014

Jeugdplan online

In november van dit jaar overhandigde de voorzitter van het jeugdbestuur Gerard Arkink het jeugdplan aan NEO-voorzitter Harrie Besselink. In het plan is de rode draad beschreven waarmee het jeugdbestuur de komende jaren de structuur binnen het cluster jeugd wil behouden en verbeteren. Gerard Arkink: “We hebben met een klein groepje procedures, protocollen en richtlijnen vastgelegd, maar het is natuurlijk een dynamisch document. Er kunnen en zullen altijd aanpassingen worden gedaan, maar dit document zal in de basis richting moeten geven aan de te volgen koers binnen ons cluster.” Het Jeugdplan is te vinden onder Downloads, in het menu Publicaties.

Reageren? voorzitter-jeugd@rksvneo.nl!

Reacties