Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
20 augustus 2016

JO19-1 (A1) per direct vervroegd over naar (met name) NEO 2

Er is, zo werd begin augustus duidelijk, een acuut probleem ontstaan met betrekking tot het samenstellen van een volwaardige spelersgroep voor met name NEO 2. Structureel zijn er namelijk te weinig spelers om op een fatsoenlijke manier het seizoen in te gaan met twee prestatieve teams op zondag. Er is de afgelopen twee weken door velen naar oplossingen gezocht en getracht om vanuit de huidige seniorenteams (zowel zondag als zaterdag) spelers bereid te vinden deel uit te gaan maken van de selectie van  NEO 1 en 2.

Al deze pogingen hebben niet of nauwelijks resultaat opgeleverd en derhalve is het prestatievoetbal op zondag bij NEO in gevaar. Afgelopen maandag is er in dat kader een extra TZ-vergadering geweest, waarbij uiteindelijk is geconcludeerd dat JO19-1 (A1) in het geheel per direct een vervroegde overstap dient te maken naar de senioren teneinde het prestatievoetbal op zondag zowel kwantitatief als kwalitatief te kunnen waarborgen. De door TZ getrokken conclusie is vervolgens gedeeld met en geaccordeerd door het hoofdbestuur.

Wie van de spelers van JO19-1 waar aansluit is afhankelijk van de keuzes die de trainers van NEO 1 en NEO 2 gaan maken, maar de intentie bestaat om de volledige spelersgroep zoveel mogelijk met elkaar te laten voetballen.

Wij beseffen ons terdege dat deze oplossing niet ideaal is, maar de gekozen oplossing is volgens ons momenteel wel de meest reële. Het doel van een team als NEO 2 is een opleidingselftal te zijn voor NEO 1. Jonge talenten kunnen zich daar, geholpen door enkele ervaren spelers, verder ontwikkelen. Jong zijn de spelers van JO19-1 allemaal en talent hebben zij zeker. Vanuit dat perspectief (met name ook het talentrijke karakter van deze groep) menen wij dat het mogelijk is om deze stap te gaan zetten.

Verder zal de gekozen oplossing voor de gehele JO19-groep van NEO betekenen dat elk team een plaatsje opschuift. Dus JO19-2 (A2) wordt JO19-1 (A1).
Bart Velner
Voorzitter TZ

Reacties