Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
27 maart 2017

Jubileumboek 100 Jaar NEO : Help mee de geschiedenis vast te leggen!

Het lijkt nog ver weg maar over ruim twee jaar heeft onze club de respectabele leeftijd van 100 jaar bereikt. En bij zo’n mijlpaal hoort natuurlijk een jubileumboek.

Namens de werkgroep die bezig is met het Jubileumboek 100 Jaar NEO wil ik zo veel mogelijk leden met klem verzoeken om herinneringen, foto’s, anekdotes, filmpjes etc. aan ons ter beschikking te stellen. Dit boek moet tot stand komen met inbreng van jullie allemaal. Wij zullen zorgvuldig omgaan met de aangeleverde materialen en deze uiteraard weer keurig teruggeven. Help ons met de samenstelling van ONS Jubileumboek!

Naast de uitgave van het boek is het ook de bedoeling dat er van (een deel van) de binnengekomen films en foto’s een overzichtsfilm wordt gemaakt. Oud NEO-lid Rob Kömmelt, bekend van Rob’s Archief, heeft de werkgroep aangeboden om pro deo deze film te maken over 100 jaar NEO. Beelden uit het NEO-verleden, ook die uit vroegere jaren zijn dus een eerste vereiste. Ook van belang is dat bij al het ingeleverde materiaal data, namen en beschrijving van gebeurtenissen worden vermeld.

Maak het ons moeilijk en lever zo veel mogelijk aan! Digitale bestanden kunnen via onderstaan formulier of één van onderstaande mailadressen worden aangeleverd.

Contactpersonen van de werkgroep waarbij men zich kan melden zijn:

Leo Leurink (leo.ria@planet.nl)
Harry Slootheer (h.slootheer@gmail.com) .
Voor de filmpjes en foto’s neem je contact op met Herman Lansink Rotgerink (herman.lr@home.nl)

Met vriendelijke groet,

Hans Spenkelink, coördinator jubileumboek                                                                                                   (jwaspenkelink57@gmail.com)

Reacties