Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
23 december 2015

Kerst- en nieuwjaarswens van het dagelijks bestuur

Aan alle  NEO leden, sponsoren,  bestuursleden en leden van de Stichting Promoting NEO, bestuursleden en leden van de Club van 100 en de Supportersvereniging, alle vrijwilligers binnen NEO, alle technische en ondersteunende kaderleden, beheer,  scheidsrechters en allen die NEO een warm hart toedragen….

Tegen het eind van het jaar ontkom je er niet aan om terug te kijken naar het afgelopen jaar. Zo zullen mooie en minder mooie gebeurtenissen elkaar hebben afgewisseld. Wij hopen dat bij iedereen de balans doorgeslagen is naar de positieve kant.
Het dagelijkse bestuur kijkt in ieder geval terug op een positief jaar. Een jaar waarin we wederom een deel van de door onszelf opgelegde ambities hebben kunnen waarmaken. Een jaar, waarin we als club vele hoogtepunten hebben gekend.
Wat 2016 voor NEO zal gaan brengen valt in de glazen bol niet te bezien, maar met de bekende kernwaarden in ons vizier, zoals enthousiasme, verbondenheid, collegialiteit, sportiviteit en respect zal het niet anders kunnen zijn dan dat 2016 ook  een goed  jaar moet gaan worden.
Wij wensen iedereen  fijne en gezellige kerstdagen en een voorspoedig en sportief 2016.

Het dagelijks bestuur van RKSV NEO

Wim Goorman
Albert Jonathans
Peter Spekreijse
Harrie Besselink

 

Reacties