Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
13 augustus 2015

Kledingplan RKSV NEO

Binnen de vereniging wordt er momenteel hard gewerkt aan een kledingplan. Dit plan houdt o.a. in dat een lang gekoesterde wens, invoering van een uniform NEO-tenue, in vervulling kan gaan.
In het kort komt het erop neer dat alle kleding, gesponsord of zelf aangeschaft, zal moeten voldoen aan de door NEO voorgeschreven lijn. In dit kader is er een intensieve samenwerking tussen de Bornse sportzaken (Eurosport, Sportpaviljoen) en NEO.
Het concept van het Kledingplan zal in de komende Algemene Ledenvergadering (ALV) uitgebreid worden gepresenteerd.
Als eerste stap is er inmiddels, in overleg met de twee voornoemde sportzaken, een uniform NEO-shirt ontworpen. Dit shirt zal reeds dit seizoen geleverd worden.
Aan bestaande en toekomstige kledingsponsoren vragen we ons beleid in deze te ondersteunen.
Gerard Schwering is degene die de gehele (kleding-) sponsoring coördineert. Bij alle zaken, verband houdende met (kleding-) sponsoring, zal Gerard dus benaderd dienen te worden. Gerard is te bereiken via sponsoring@rksvneo.nl of 0613069968.
We hopen  op ieders medewerking om het welslagen van het toekomstige kledingplan te garanderen.
We zullen iedereen op de hoogte houden.

Namens de Werkgroep Kledingplan en Dagelijkse Bestuur,

Albert Jonathans, vicevoorzitter

Reacties