Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
19 mei 2019

Koninklijke Erepenning voor NEO

Op donderdag 9 mei 2019 ontving NEO de Koninklijke Erepenning uit handen van de waarnemend burgemeester Gerard van den Hengel.

Wat is een Koninklijke Erepenning?
De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan een (sport)vereniging als symbool voor het respect en waardering die de Koning heeft voor de bijzondere verdiensten van een vereniging. Individuen ontvangen een lintje , een vereniging een Koninklijke Erepenning.
Alleen de Koning kan de Erepenning toekennen.

Waarom krijgt NEO de Koninklijke Erepenning?
NEO krijgt de onderscheiding vanwege de vele maatschappelijke verdiensten voor de Bornse samenleving gedurende lange tijd.
Volgens de verantwoording staat NEO in omvang en soliditeit in aanzien en heeft zij een erkende plaats ingenomen tussen gemeentelijke, regionale en landelijke verenigingen.
Verder heeft NEO zich in haar totale functioneren onderscheiden.

Voorwaarden tot toekenning.
Zowel de vereniging als de bestuursleden moeten ”te goeder naam en faam” bekend staan en van onbesproken gedrag zijn. Waarvan akte!!
De club moet een historisch overzicht en alle financiële stukken van de afgelopen 5 jaar aanleveren en moet tot slot aanbevelingsbrieven, van belang zijnde documentatie/brochures, boeken- en krantenartikelen overhandigen.
De Erepenning wordt verleend ter gelegenheid van het 50 jarig jubileum of een volgend meervoud van 25 jaar.

Wie kan de Erepenning aanvragen?
Ons is gevraagd een aanvraag in te dienen.
Er bestaan strenge toetsingscriteria, waaraan een vereniging moet voldoen om in aanmerking te komen voor toekenning van de Erepenning.

Mogen we ons nu ook Koninklijke NEO noemen?
Nee, vanwege het feit dat onze overkoepelende voetbalbond, de KNVB, reeds Koninklijk is.

Is de Erepenning belangrijk voor NEO?
Het is een waardering voor het vele werk dat onze vrijwilligers generatieslang voor NEO uitgevoerd hebben. Niet alleen onze vrijwilligers worden hiermee in het zonnetje gezet maar ook al onze leden en allen die NEO een warm hart toe dragen.
Het is een teken dat we andermaal enorm TROTS mogen zijn op ons NEO.

 Namens het Dagelijkse Bestuur,
Harrie Besselink

Reacties