Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
13 november 2015

Laatste aankondiging Algemene Ledenvergadering 16 november a.s.

Oproep tot Algemene Ledenvergadering 2015

Het bestuur roept langs deze weg alle leden van achttien jaar en ouder op tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van onze vereniging, waaraan alle bevoegdheden toekomen die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Wanneer:           Maandag 16 november 2015

Hoe laat:            19.30 uur

Waar:                 Clubhuis NEO

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter en mededelingen.
 2. Vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering.
 3. Jaarverslag van de secretaris.
 4. Jaarverslag van de penningmeester.
 5. Verslag van de kascommissie.
 6. Vaststelling van de begroting.
 7. Vaststelling van de contributies.
 8. Verkiezing bestuursleden.
 9. Verkiezing leden van de kascommissie.
 10. Aanpassing van de statuten.
 11. Vooruitblik.
 12. Rondvraag.

De diverse tot deze vergadering behorende stukken zijn de afgelopen weken gepubliceerd op de website, inclusief toelichting op de agenda en behoudens het jaarverslag van de secretaris en de penningmeester, welke in de vergadering zelf worden besproken. De agenda zal als PDF worden gepubliceerd

Het bestuur

Agenda Algemene Ledenvergadering 2015

StatutenNEOwebsite2015nov

 

Reacties