Je bent in beeld als je bij Neo speelt!

Contributie-inning

Wat moet u weten?

a)     Het incassant-ID waarmee NEO de contributie incasseert: L20ZZZ400743900000.

b)    Het machtigingskenmerk. Dat is voor elk lid een eigen uniek kenmerk. De 1ste 7 posities (BBKS49E) bevat het kenmerk waarmee NEO bij de KNVB is geregistreerd. Het volledige machtigingskenmerk kun je opvragen via contributie@rksvneo.nl.

c)     De contributie wordt maandelijks in principe op de 26ste geïncasseerd, tenzij de 26ste in het weekend valt of de 26ste op een feestdag valt. In dat geval wordt de contributie op de eerstvolgende werkdag geïncasseerd. Onderstaand een overzicht t/m 2019 van de data waarop de contributie geïncasseerd wordt.

2019
28-01-19 26-02-19 26-03-19 26-04-19 27-05-19 26-06-19
26-07-19 26-08-19 26-09-19 28-10-19 26-11-19 27-12-19

IBAN

Vanaf februari 2014 zijn betalingen alleen nog maar mogelijk met het langere rekeningnummer IBAN (International Bank Account Number). En gebruikt iedereen de Europese (SEPA-) standaarden voor betaalmiddelen als overschrijvingen en incasso’s. Het overgaan op IBAN heeft consequenties voor de incasso van de contributie.

IBAN is een langer rekeningnummer dat voor een deel bestaat uit uw huidige nummer. U kunt uw IBAN-nummer tegenwoordig al vinden op uw bankafschriften of op de site van uw bank. IBAN bestaat in Nederland uit 18 tekens. Het is uw huidige rekeningnummer vooraf gegaan door de landcode, een controlegetal, letters die uw bank aanduiden en een aanvulling met nullen. Zie ook het onderstaande voorbeeld:
IBAN Voorbeeld