Je bent in beeld als je bij Neo speelt!

Lid worden

Via onderstaand formulier kan een lidmaatschap worden aangevraagd. Hierop zult u zo spoedig mogelijk een reactie van ons ontvangen.

  • Een lidmaatschap bij RKSV NEO kan op elk moment van het jaar ingaan en geldt minimaal voor het hele (resterende) seizoen (het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni).
  • Voor de jongsten, tot en met de leeftijdscategorie “Onder 11” **, die zich aanmelden wordt een uitzondering gemaakt. Voor hen is het soms moeilijk te bepalen of dit de juiste sportkeuze is. NEO stelt hen in de gelegenheid om eerst een viertal weken op proef te komen spelen na de aanmelding. U bent hiervoor wel verplicht uw kind voorafgaand of direct aansluitend op de eerste training aan te melden via de website. De eerste contributie-inhouding vindt derhalve pas plaats na de eerste maand. Vindt uw kind het tijdens de proefperiode niet leuk, dan kunt u hem/haar alsnog schriftelijk afmelden bij de ledenadministratie via ledenadministratie@rksvneo.nl 

** Peildatum voor de indeling in de leeftijdscategorie is 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan waarin het seizoen begint. Voor seizoen 18/19 is dus de peildatum 31 december 2017.