Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
14 januari 2018

Mooie opkomst 1e avond Presentatie Technisch Beleid

De eerste bijeenkomst over de presentatie van het technisch beleid van NEO aan trainers en leiders is succesvol verlopen.
Ruim 35 trainers en leiders waren aanwezig; wat een opkomst is die een stuk hoger was dan van te voren gehoopt!

De avond begon met een kort welkomstwoord door Gerard Arkink, voorzitter jeugdbestuur.
Daarna nam Daniel Esman, hoofd technische commissie, alle aanwezigen mee in de voetbalvisie van NEO. En gaf hij allerlei voorbeelden hoe je binnen de verschillende leeftijdsgroepen trainingen op kan bouwen in lijn met die visie.
Enkele boodschappen uit verhaal: ‘Met plezier voetballen maar altijd met een drive om te winnen!’ en ‘Voetballen leer je door te voetballen dus ook in een training veel trainen in wedstrijdvormen!’

Vervolgens presenteerde Bart Freriks, coördinator JO13-JO15 en lid van het jeugdbestuur kort de ideeën die er zijn om met name het niveau en de begeleiding van de niet selectietrainingen geleidelijk naar een hoger plan te brengen.
Voor een deel wellicht ‘oude wijn in nieuwe zaken’ maar de kracht van de plannen zit hem er in dat technisch commissie en het jeugdbestuur hier echt gezamenlijk in op willen treden en alle activiteiten veel planmatiger aan willen gaan pakken zodat trainers/leiders hier veel eerder en makkelijker bij aan kunnen hken. In de discussie die volgde kwamen een aantal mooie aanvullingen; aanvullingen die bovendien ook een mooie brug slaan tussen selectie en niet-selectieteams.
Kern van de boodschap hier: ‘Laten we proberen vooral wat vaker met elkaar het veld op te gaan en ondervinden hoe een goede training er uit ziet!’

Op dinsdag 23 januari is een herhaling van deze bijeenkomst voor alle trainers en leiders van de welpen t/m JO11, G en meiden. Maar trainers en leiders van de oudere jeugdteams die de 1e avond niet konden zijn uiteraard alsnog welkom.
Daarna gaat de werkgroep aan de slag om het plan af te ronden en de eerste stappen in gang te zetten.

De presentatie van de avond zal na de 2e bijeenkomst onder alle trainers en leiders worden verspreid evenals het technisch beleidsplan waarop de presentatie is gebaseerd.

Reacties