Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
15 augustus 2018

Natuurgrasvelden en de droge zomer van 2018

De aanhoudende droogte heeft diepe sporen achter gelaten in onze natuurgrasvelden.
Het vorig jaar nieuw aangelegde veld 5 ziet er prima uit, maar de velden 2, 3 en 6 liggen er dramatisch slecht bij.
Zo slecht zelfs dat het de Gemeente Borne heeft doen besloten deze drie velden donderdag 16 augustus door te zaaien met speciaal snelgroeiend graszaad. Dit heeft wel verstrekkende gevolgen voor de trainingen en wedstrijden.

De Gemeente Borne heeft aangegeven dat er op deze drie velden tot het weekend van 22-23 september absoluut niet gespeeld en getraind kan gaan worden.

Veld 5 mag, als pleister op de wond, wel als trainingsveld gebruikt worden, maar dan enkel en alleen door jeugdteams. Senioren zullen derhalve in deze periode enkel van de kunstgrasvelden gebruik mogen maken.

Uiterlijk in de week van 22 september of eerder zal bekeken worden of een en ander volgens plan blijft lopen. Uiteraard zal het weer, als minst stabiele factor in deze, bepalend zijn voor het al dan niet halen van deze streefdatum.

Gezegd dient te worden dat de Gemeente Borne zeer met de sporters meeleeft en veel energie en daadkracht toont.

Laten we met z’n allen hopen dat de “sluizen” binnenkort goed en langdurig open gaan.
Ergeren en klagen heeft geen enkele zin en bezorgt de mens alleen maar negatieve energie. Berustend afwachten is derhalve het devies.

Namens:
Cluster Accommodatie, Materiaal en Beheer,
Dagelijks Bestuur

Reacties