Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
19 september 2017

NEO-clubhuis ook zaterdagavond geopend!

Het was al een tijdje een punt van frustratie van met name de zaterdagteams die laat thuis of uit moeten voetballen, als ook van de kantinecommissie, dat op zaterdag de kantine rond 18.00 uur dichtging. Hier komt nu vanaf komende zaterdag, 23 september, verandering in en wordt de nieuwe sluitingstijd op zaterdagavond ongeveer 20.00 uur als er een normaal competitie of beker/inhaal weekend is. Of later… het barpersoneel van die avond beslist dat!

Er is na enig lobbyen bij met name de oudere NEO-leden reeds een groep van 20(!) personen bereid gevonden om bij toerbeurt met drie personen deze avonddienst voor hun rekening te nemen. Wil je ook ons team komen versterken, dan stuur een email naar jockenjol@ziggo.nl  Er is echter wel nog een uitzondering voor de keren dat er de maandelijkse bingoavond is. Die blijft voorrang behouden en dan zal op die avonden de kantine sluiten rond 18.00 uur om de organisatie de tijd te geven om alles goed voor te bereiden. Op de resterende drie zaterdagen in een maand is er dus voor de “vaste klanten” maar vooral voor de seniorenteams nu volop gelegenheid om na de (uit-)wedstrijd in de kantine iets te eten en/of te drinken. Deze “pilot” zal voorlopig in ieder geval tot aan de kerst duren en vervolgens wordt er samen met de kantinecommissie de balans opgemaakt of de openstelling een vervolg gaat krijgen in 2018, 2019…..2020 enz.

De 20 deelnemers aan de zaterdagavond bardiensten zijn:

Jocky van Asten, Peter Spekreijse, Gerard Kamp, Eric Sommer, Nico Gosselt, Marjolein Siero, Leo Knuif, Aleid Dijkink, Jos Leverink, Martin Knuif, Jeroen van Raaij, Ingko Mulders, Marcel Knuif, Henk Harms, Marty Hek, Wim Oude Egbrink, Pascal Appelman, Andre Vreeman, Peter Kokkelkoren, Marcel Brunninkhuis,

 

Reacties