Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
15 december 2020

NEO zet op ALV Jan Mentink en Angelique Koedijk in de schijnwerpers

Een unieke gebeurtenis in de geschiedenis van NEO en uiteraard ook veel andere clubs, een online ALV.

De mensen die zich hadden zich ingeschreven om via Teams mee te kijken kregen op de zondag voor de ALV een flitsbezoek van het bestuur. Waar er op een reguliere ALV uiteraard een rondje van het bestuur wordt geschonken, werd dat biertje nu keurig thuisbezorgd om na afloop van de vergadering een toast uit te brengen op NEO. Een erg leuk gebaar!

De vergadering zelf verliep soepel via onderstaande agenda. Voorzitter, secretaris en penningmeester kweten zich uitstekend van hun taak. NEO is nog steeds een financieel gezonde vereniging maar net als anders clubs mist de clubs de inkomsten van het clubhuis enorm.

Hans Spenkelink voerde het woord namens de kascommissie en die constateerde dat NEO de financiën goed op orde heeft.

Tijdens de vergadering werd diverse keren “een handje opgestoken” voor een vraag, waarmee de vergadering ook de nodige interactie kende.

De vergadering kende twee hoogtepunten aan het eind. Voor zijn tomeloze inzet als voorzitter van het cluster clubhuis werd Jan Mentink benoemt tot lid van verdienste van NEO.

Ook Angelique Koedijk werd in het zonnetje gezet. De altijd enthousiaste en inspirerende kracht achter de afdeling Passend Voetbal van NEO.

Voor beiden een zeer terechte erkenning van hun werk voor NEO.

Na het sluiten van de ALV kon het biertje ontkurkt worden en geproost worden op NEO!

Reacties