Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
18 december 2017

NEO's beleid rondom voetbalscholen

Inmiddels zijn er verschillende particuliere voetbalscholen in onze regio actief. Al deze voetbalscholen hebben als doel jonge enthousiaste spelers en speelsters nog beter te laten voetballen.

Op zichzelf natuurlijk een prima initiatief, tenzij dit ten koste gaat van de aanwezigheid bij trainingen en/of wedstrijden van de betreffende spelers en speelsters bij hun eigen team. Binnen NEO hebben wij daarom inmiddels beleid ontwikkeld inzake particuliere voetbalscholen. Let wel: Voor spelers en/of speelsters die worden uitgenodigd door de KNVB geldt dit beleid dus niet.

Besloten is dat het trainen bij een particuliere voetbalschool alleen dan mogelijk is als dit niet leidt tot afwezigheid bij trainingen of wedstrijden van het team waar door de speler of speelster regulier wordt gevoetbald. Alleen bij hoge uitzondering en alleen in overleg met en na akkoord van de trainer van het team kan een speler of speelster zich incidenteel afmelden voor een training of wedstrijd.

Is een speler of speelster vaker afwezig doordat hij of zij bij een particuliere voetbalschool traint of afwezig zonder overleg en akkoord van de trainer, dan kan worden besloten dat een andere speler of speelster uit een lager spelend team die wel (nagenoeg) altijd aanwezig is op trainingen voorrang krijgt.

 

Reacties