Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
17 september 2015

Nieuwe jaarplanning kantine online

Vorig jaar hebben we met succes een jaarplanning voor de kantine geïntroduceerd, waarin de seniorenteams ook hun steentje bijdragen. We zijn ontzettend blij met het feit dat deze teams hun verantwoordelijkheid hierin onderkennen en dragen. Op deze manier zorgen we er samen voor dat de kantine goed bemand is voor onze leden en bezoekers.

Ook voor de komende 3 maanden is de planning gelukkig weer rond, en de leiders van de betreffende team’s verstuurd. De planning is te vinden op de pagina Jaarplanning kantine (onder Publicaties).

Mocht het zo zijn dat een leider / team, deze niet heeft ontvangen, laat het dan even weten aan ondergetekende.

Alvast dank voor een ieders medewerking.

Namens het cluster Clubhuis,
Jan MENTINK
clubhuis@rksvneo.nl

Reacties