Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
31 december 2015

Nieuwjaarsreceptie op 3 januari 2016

Zoals gebruikelijk zal NEO ook in 2016 het jaar openen met een nieuwjaarsreceptie. Traditiegetrouw wordt deze gehouden op de eerste zondag in het nieuwe jaar. Langs deze weg willen wij alle leden, sponsoren, donateurs, vrijwilligers en overige supporters uitnodigen voor de NEO ‘s Nieuwjaarsreceptie.

Wanneer:  Zondag 3 januari 2014
Tijd:   16.00 – 18.00 uur
Waar:   Clubhuis NEO

Wij rekenen op uw komst !!

Harrie, Albert, Wim en Peter

Zoals gebruikelijk in onze vereniging vindt, voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie, de huldiging plaats van trouwe leden. Op zondag 3 januari 2016 van 13.30 tot ca. 15.15 uur wordt een aantal leden gehuldigd voor hun 25, 40, 50, 60 of elke 5 meer jaren lidmaatschap. Naast jubilarissen nodigen wij ook graag onze ereleden, leden van verdienste, leden met een lidmaatschap langer dan 40 jaar en clustervertegenwoordigers uit.
U en uw (eventuele) partner zijn van harte welkom om 13.30 uur voor een feestelijke lunch, de huldigingen en een gezellig samenzijn. Graag willen wij, in verband met de catering, weten of wij op u kunnen rekenen. Indien u verhinderd bent, wilt u dit dan aan ondergetekende doorgeven? Ik ben telefonisch bereikbaar op: 06-81051974 of per e-mail:  secretaris@rksvneo.nl
Aansluitend aan de huldiging vindt de nieuwjaarsreceptie voor alle leden plaats van 16.00 tot 18.00 uur.
Mochten er problemen zijn met uw vervoer naar NEO, wilt u dan contact met mij opnemen, zodat wij hiervoor iets kunnen regelen?
Wij wensen u alvast prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling en wij hopen u te kunnen begroeten op 3 januari a.s.

Met vriendelijke groet,
Secretaris R.K.S.V. NEO
Peter Spekreijse

25 jaar lid:
Koen Rosbergen,
Andre Vreeman
Nico Gosselt
Marcel Brunninkhuis
Richard Oude Lansink
Fons Lohuis

40 jaar lid:
Ineke Bartelink
Edwin Bertelink
Michel Hoekstra
Tonnie de Boer
Emiel Boks

50 jaar lid:
Erich Hoekstra
Harry Kotteman
Clemens Slagers
Jos Platenkamp
Rob Kip
Ben de Boer
Jan Menkehorst

60 jaar lid:
Willie Timmerman

65 jaar lid:
Frans ter Braak
Gerard Bartelink

70 jaar lid:
Wim Ellenbroek
Jan Annink

Reacties