Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
02 januari 2017

Nieuwjaarsreceptie en huldiging jubilarissen

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2017

Zoals gebruikelijk zal NEO ook in 2017 het jaar openen met een nieuwjaarsreceptie. Traditiegetrouw wordt deze gehouden op de eerste zondag in het nieuwe jaar na 1 januari. Langs deze weg willen wij alle leden, sponsoren, donateurs, vrijwilligers en overige supporters uitnodigen voor de NEO ‘s Nieuwjaarsreceptie.

Wanneer:           Zondag 8 januari 2017

Tijd:                    16.00 – 18.00 uur

Waar:                 Clubhuis NEO

Wij rekenen op uw komst….

Namens Harrie, Albert, Wim en Peter

Huldiging NEO jubilarissen 2017

Zoals gebruikelijk in onze vereniging vindt, voorafgaande aan de nieuwjaarsreceptie, de huldiging plaats van trouwe leden. Op zondag 8 januari 2017 van 13.30 tot ca. 15.15 uur wordt een aantal leden gehuldigd voor hun 25, 40, 50, 60 of elke 5 meer jaren lidmaatschap. Naast jubilarissen nodigen wij ook graag onze ereleden, leden van verdienste, leden met een lidmaatschap langer dan 40 jaar en clustervertegenwoordigers uit.

U en uw (eventuele) partner zijn om 13.30 uur van harte welkom voor een feestelijke lunch, de huldigingen en een gezellig samenzijn. Graag willen wij, in verband met de catering, weten of wij op u kunnen rekenen. Indien u verhinderd bent, wilt u dit dan aan ondergetekende doorgeven? Ik ben telefonisch bereikbaar op: 06-81051974 of per e-mail: secretaris@rksvneo.nl

Aansluitend aan de huldiging vindt de nieuwjaarsreceptie voor alle leden plaats van 16.00 tot 18.00 uur.

Mochten er problemen zijn met uw vervoer naar NEO, wilt u dan contact met mij opnemen, zodat wij hiervoor iets kunnen regelen?

Wij hopen u te kunnen begroeten op 8 januari a.s.

Met vriendelijke groet,

Secretaris RKSV NEO

Peter Spekreijse

25 jaar lid:

Anton Boks

Erik van de Bos

Aleid Dijkink

Koen Drenth

Danny Lansink

Mark Nijhuis

Robin Oude Kamphuis

Frans ten Tusscher

Koen Rosbergen (inhaal)

40 jaar lid:

Theo Booij

Marjo van Duist

Martin Knuif

Jos Kok

Freddie Mentink

Patrick Munster

Rob Munsterhuis

Rob Weinreder

Michel Hoekstra (inhaal)

50 jaar lid:

Erich Hoekstra (inhaal)

Harry Kotteman(inhaal)

Jos Platenkamp(inhaal)

Rob Kip (inhaal)

Harrie Besselink

Jan Egberink

Raymund Hoekstra

Herman Lansink Rotgerink

Jan van Os

Jan Steffens

60 jaar lid:

Louis Hek

Peter Hultink

70 jaar lid:

Bennie Grobben

Hennie Olthof

Reacties