Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
09 januari 2017

Nieuwjaarstoespraak voorzitter NEO Harrie Besselink

WELKOM…. Beste NEO vrienden en vriendinnen…..WELKOM

Fijn dat jullie hier allemaal zijn en de moeite hebben genomen om elkaar hier het allerbeste te wensen voor 2017.

Traditioneel op de nieuwjaarsbijeenkomst wil ik even kort stil staan bij de gebeurtenissen van het afgelopen jaar, vervolgens iets vertellen over de huidige situatie bij onze club en tevens vooruit blikken naar 2017.

WAT HEEFT 2016 ONS GEBRACHT ?

AFSCHEID Ook dit jaar hebben velen van ons afscheid moeten nemen van een dierbare. Ook ons zijn een aantal NEO leden ontvallen. Bij elke terugblik word je hier weer mee geconfronteerd. Ik hoop van ganser harte dat de nabestaanden inmiddels de innerlijke kracht hebben gekregen om te kunnen gaan genieten van de mooie herinneringen aan de overledene. Voel je daarin gesteund door de hele NEO familie.

VRIJWILLIGERS Wederom hebben we het afgelopen jaar weer kunnen steunen op een grote groep vrijwilligers. Zonder vrijwilligers is een club niet in stand te houden. Allen veel dank voor de enorme inzet.

KAMPIOENEN In 2016 hebben we veel kampioenen mogen huldigen. Zonder andere teams te kort te doen noem ik hierbij NEO 1 en Dames 1. Ook nu alweer hebben we weer vele Herfstkampioenen.

SPONSOREN Grote steun ontvingen we weer van Promoting NEO , de Club van 100, de supportersvereniging en alle overige sponsoren. Hartelijk dank hiervoor. Zonder hulp van al deze sponsoren zou het niet mogelijk zijn om onze club te laten functioneren op een niveau zoals we dat met z’n allen graag willen.

TOERNOOIEN Wederom zijn er weer de nodige toernooien op ons sportpark gespeeld. Wat hebben wederom velen van jullie bergen werk verzet om dit allemaal piekfijn te laten verlopen.

NEO WEBSITE en NEO INSIDE Goede communicatie is van levensbelang voor een club. Daarom zijn de NEO website en een periodieke NEO Inside zo belangrijk.   Overigens valt er bij onze computerloze leden elke maand een Nieuwsbrief op de deurmat met daarin de belangrijkste wetenswaardigheden van onze club.

NEO-WIELERPLOEG De NEO-wielerploeg blijft maar groeien. En dan bedoel ik niet alleen in omvang maar ook in aantal. In een kort tijdsbestek is de wielerploeg een stabiel onderdeel van onze club geworden.

JEUGDRAAD NEO In het voorjaar van 2015 is de Jeugdraad NEO geïnstalleerd. Inmiddels hebben de jongelui ook afgelopen jaar weer heel wat op de kaart gezet. Samen met René Morshuis is o.a. de PROMOFILM van NEO samengesteld, welke op de site te zien is, en is in nauwe samenwerking met Mark Mentink het Jeugdhonk gerealiseerd. Verder is er een Sponsorloop en een Aftrapdag georganiseerd aan het begin van het seizoen. De Jeugdraad NEO is een groot succes en een geweldige leerschool voor de jeugdleden.

WERKGROEP NEO 100 JAAR (11 mei 2019) Deze werkgroep is zeer intensief bezig met haar voorbereidingen. Het creatieve gehalte van deze groep mensen is indrukwekkend.

DE WERKGROEP “Jubileumboek 100 jaar NEO” vraagt jullie om allerlei herinneringen, foto’s, anekdotes, filmpjes, etc aan haar ter beschikking te stellen. De bedoeling is om dit boek een zo groot mogelijke inbreng van jullie allen te geven, waardoor het een echt “ONS Jubileumboek” gaat worden. De materialen zullen met veel respect en veel zorg worden gekoesterd en uiteraard in dezelfde status teruggeven worden. Contactpersonen zijn Leo Leurink en Harry Slootheer, voor foto’s en filmpjes is Herman Lansink Rotgerink de aangewezen persoon. Oud NEO lid Rob Kömmelt, bekend van “Rob’s Archief”, heeft aangeboden een film te maken over 100 jaar NEO

ACTIEVE HULP VAN NEO AAN HET AZC Ook dit jaar hebben vele asielzoekers wekelijks voetbaltraining gehad onder de bezielende leiding van Harry Slootheer, Fons Lohuis en Fred Eppink. Het voelt goed om als club actief een positieve bijdrage te kunnen leveren aan een maatschappelijk probleem.

VEILIGHEID Wij blijven als Dagelijkse Bestuur veel investeren in veiligheid.                   Hans Hobert is reeds bekend als vertrouwenspersoon. Inmiddels hebben we vele protocollen gemaakt om deze veiligheid ook zo concreet mogelijk te maken. Ouders vertrouwen ons hun kinderen toe. Dat schept bij ons de verplichting om aan veiligheid de hoogste prioriteit te geven. Met ons project “Eerste Hulp is een Daalder Waard” hebben we de eerste prijs binnen gehaald bij het door de gemeente uitgeschreven “Sportimpulsproject”. Maar liefst 60 vrijwilligers van Bornse verenigingen meldden zich voor de cursussen “AED/Reanimatie”, “EHBO rondom het Sportveld” en een “volledige EHBO cursus”. Hiermee haalden we zelfs de landelijke pers. Inmiddels zijn allen gecertificeerd en hebben Conny Mesman, Wendy Hofstad en Frans Wolsink zelfs het volledige EHBO-diploma behaald. Allen dragen weer bij aan een extra dimensie veiligheid

DE 4 PIJLERS WAAR NEO OP RUST a)-Maatschappelijke betrokkenheid: verder uitgebreid, steeds mee bezig. b)-Cultuur: continu allert zijn op respect,veiligheid en sportiviteit. c)-Financieel :NEO is financieel een gezonde club. d)-Sportief: Ambitie blijft om in 2019 in de tweede klasse te spelen.

KLEDINGPLAN Het kledingplan is dit jaar ingevoerd en functioneert naar ieders tevredenheid.

JEUGD Onze jeugd presteert prima. Er spelen vele jeugdleden in vertegenwoordigende teams van de KNVB. Het fundament ligt vooral bij een goed functionerend Cluster Jeugd en Cluster Technische Zaken. Aan de onderlinge samenwerking tussen deze beide Clusters is dit jaar extra veel aandacht geschonken.

De gastvrouwen, Femie en Conny, en de beheerders Frans en Peter zijn van onschatbare waarde en zijn ware ambassadeurs van onze vereniging. Op de zaterdagmorgen is het voor onze jongste jeugd één groot feest. Het is hartverwarmend om te zien met welk enthousiasme en met welke puurheid deze toekomstige vaandeldragers van onze club de voetbalsport beleven. Onze G – afdeling speelt momenteel met twee teams in de competitie. Kom eens op zaterdag kijken naar deze superenthousiaste voetballers. En wat zijn we in onze club blij met onze meisjes en dames. NEO is er gewoon een stuk completer en ook gezelliger door geworden.

CLUSTERS Alle clusters functioneren momenteel prima. De samenwerking onderling en met het Dagelijkse Bestuur is uitstekend. Respect naar elkaar toe is in grote mate aanwezig. Al met al kan ik concluderen dat op bestuurlijk niveau alles naar wens verloopt.

KUNSTGRASGEDOE Over het kustgras is voorlopig genoeg gezegd en geschreven. Ik doe mij het zwijgen er maar toe.

IS ER DAN NIETS MEER TE WENSEN? 1)-Allereerst hoop ik jullie allen volgend jaar weer in goede gezondheid te mogen begroeten, en dat al jullie wensen dan zijn ingewilligd. 2)-Zowel de selectie teams als de recreatieve teams zullen de aandacht blijven krijgen die ze verdienen en waar ze ook recht op hebben. Wij zullen er alles aan doen om te laten zien dat iedereen even belangrijk is bij NEO. 3)-95% gaat goed bij NEO, 5% kan beter. Irritaties ontstaan meestal door onvoldoende communicatie. Er zijn goede stappen gemaakt, maar het kan altijd beter. Dus laten we in 2017 inzetten op nog meer en beter communiceren 4)-LED verlichting plannen op veld 1-3-4-6 zijn afgerond. Er is hard gewerkt door het clubje ,genoemd met een knipoog naar de BEATLES, “Let It Be……… LED” bestaande uit Wim Goorman, Fons Lohuis en Frans ten Tusscher. Vooral Frans ten Tusscher wil ik hierbij extra noemen. Man , wat heb jij er een energie in gestoken en wat kun jij onderhandelen. Een daverend applaus is wel het minste wat we je kunnen aanbieden.

5)-Obligaties. Om de bouw van ons kleedkamercomplex te kunnen bekostigen is er in 2011 een obligatieactie op touw gezet. Zoals beschreven in het destijds opgestelde Obligatiereglement beginnen we binnenkort met het terugbetalen van de obligaties. Dit zal geschieden middels loting onder leiding van de notaris. Over een periode van 15 jaar zal alles afgehandeld worden. De houders van de uitgelote obligaties zullen persoonlijk worden benaderd. 6)-Mijn grootste wens is dat we met z’n allen de kernwaarden van NEO hoog in het vaandel blijven houden. Dat zijn: respect, sportiviteit, loyaliteit jegens een ander, veiligheid, verdraagzaamheid, goede communicatie, acceptatie, positief denken, en gelijkheid in alles ongeacht sekse, geaardheid, afkomst , politieke voorkeur of geloof.

Van Albert Einstein, een ongekend genie, komt de uitspraak: “Ons geluk hangt af van de glimlach van anderen”. Daar van uitgaande ,en wie ben ik om dat in twijfel te trekken, kan ik zeggen als ik zo de zaal in kijk, dat hier zeer gelukkige mens voor jullie staat.

Dat NEO een warme club is heb ik aan den lijve ondervonden tijdens mijn ziekte in september/oktober. Ik krijg nog een brok in mijn keel als ik terug denk aan al die warme belangstelling en ondersteuning van zo velen van jullie. Hartelijk dank hiervoor. Tot slot wil ik jullie zeggen dat ik trots ben om voorzitter te zijn van een club met zoveel geweldige mensen zoals jullie.

Mede namens Wim / Peter / Albert wens ik jullie allen en al jullie naasten een gezond, gelukkig en bovenal een sportief 2017

Laten we samen een toost uit brengen op een voorspoedig en sportief 2017

Ik dank jullie voor de aandacht

Harrie Besselink

Reacties