Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
12 juni 2015

Nieuws van het cluster Technische Zaken

De afgelopen twee jaar heeft het cluster Technische Zaken onder voorzitterschap van Aleid Dijkink een start gemaakt met het opzetten van voetbaltechnisch beleid binnen NEO en zijn er de nodige stappen gezet om in dat kader vorm te geven aan een voetbaltechnisch beleidsplan.

Enkele weken geleden heeft Aleid het spreekwoordelijke stokje aan mij overgedragen en heb ik samen met het bestuur intensief overleg gevoerd over de wijze waarop het voetbaltechnisch beleid de komende jaren verder zou kunnen worden ingevuld. Met behoud van hetgeen al is verwezenlijkt zijn we gekomen tot een enigszins aangepaste structuur, waarin zowel het prestatieve als recreatieve voetbal binnen NEO centraal zullen staan.

Technisch coördinatoren
De eerste belangrijke verandering is dat ten opzichte van voorgaande jaren de technisch coördinatoren alleen nog verantwoordelijk zijn voor de selectieteams. De algemeen coördinatoren nemen vanuit het cluster Jeugd de recreatieve teams onder hun hoede.

In onze zoektocht naar waardige opvolgers voor de technisch coördinatoren die zich de afgelopen jaren hebben ingezet, maar vanwege verschillende redenen inmiddels zijn gestopt, hebben we volgens mij de toppers gevonden die nodig zijn om vervolgstappen te kunnen nemen om het voetbaltechnisch beleid binnen NEO verder gestalte te laten krijgen.

Voor de 1e en 2e selectie en de A- en B-selectieteams is Cor Ordelmans als technisch coördinator aangetrokken. Cor heeft de afgelopen jaren zijn sporen verdiend als technisch coördinator bij Excelsior’31 en HSC’21 en zal met zijn kennis en ervaring van belangrijke toegevoegde waarde zijn om, naast zijn andere taken als technisch coördinator, met name de aansluiting van de junioren naar de senioren te gaan stroomlijnen.

Voor de C- en D-selectieteams is Daniël Esman bereid gevonden het voetbaltechnisch beleid verder invulling te gaan geven. Daniël behoeft geen nadere introductie; hij heeft zich de afgelopen jaren binnen de verschillende geledingen van NEO met een enorme drive ingezet om spelers en trainers te begeleiden en is afgelopen seizoen als trainer van NEO D1 kampioen geworden in de hoofdklasse.

Voor de E- en F-groep, onze kweekvijver van talenten, heeft heel recent Arjan Leushuis toegezegd (mede) invulling te willen gaan geven aan het technisch beleid voor de E- en F-selectieteams. Arjan heeft, naast zelf actief voetballer geweest te zijn in NEO 1 en nu actief in het 3e van NEO, de afgelopen jaren verschillende functies binnen NEO gehad waaronder de coördinatie van de 4×4 pupillen.

Naast deze “nieuwe” namen, blijven Jos Kok (coördinator keepers) en Tonny Knuif (coördinator scouting) actief om verdere invulling te geven aan het technisch beleid. Voor de meidentak zijn we, nu Anke Wassens is gestopt als technisch coördinator, nog op zoek naar een waardige vervang(st)er.

Circuittraining
De tweede verandering welke we al komend seizoen (deels) willen doorvoeren is dat in ieder geval voor de B-, C- en D- recreatieve teams circuittrainingen worden geïntroduceerd. Binnen de E- en F-groepen is dit al een bekend fenomeen.

Onder begeleiding van een ervaren trainer zullen, zo is de bedoeling, op één avond per week per leeftijdsgroep de recreatieve teams tegelijkertijd worden getraind. Door op deze avond ook de trainers van de betreffende teams aanwezig te laten zijn om de trainingsvormen uit te voeren, worden én spelers én trainers hiervan beter. Naast deze circuittraining zullen alle recreatieve teams natuurlijk ook hun eigen trainingsavond hebben.

En verder…..
Naast deze twee veranderingen staan er nog een aantal speerpunten voor komend seizoen op de voetbaltechnische agenda, waarover periodiek vanuit het cluster Technische Zaken door mij zal worden gecommuniceerd via in ieder geval de website van NEO.

Samenvattend ben ik, samen met het bestuur van NEO, van mening dat we inmiddels een prima team hebben staan waarmee we de komende jaren verder invulling willen gaan geven aan het voetbaltechnisch beleid. Door regelmatig over de ingezette stappen te communiceren is het mijn doel om een ieder die NEO een warm hart toedraagt hierbij zo veel mogelijk te betrekken.

Met sportieve groet,

Bart Velner
Voorzitter cluster Technische Zaken

Reacties