Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
23 september 2016

Nix onder 18, ook bij NEO

Een nieuw seizoen met bekende afspraken!

Sinds 1 januari 2014 hebben we in Nederland een nieuwe alcoholwet die ook binnen NEO van kracht is. Bij de start van het nieuwe seizoen willen we graag iedereen nogmaals op de hoogte stellen van onze procedures. We willen de jeugd van Borne motiveren bewust om te gaan met drank, mede om de sportieve ontwikkelingen te stimuleren.. Daarbij zijn overigens de boetes die men als vereniging kan krijgen torenhoog en die willen we zeker niet.

Dus laten we met elkaar erop toezien dat de landelijke regels ook bij NEO worden uitgevoerd. We rekenen hierbij op ieders steun !!

Nogmaals kort het beleid:

1) Geen verkoop van alcoholhoudende dranken aan personen onder de 18 jaar
2) Personen onder de 18 jaar mogen geen alcohol nuttigen of bij zich hebben.
3) Ook geen verkoop van alcoholhoudende dranken aan personen vanaf 18 jaar, indien duidelijk is dat deze dranken bestemd zijn voor personen onder de 18 jaar.
4) Bij twijfel over de leeftijd zal een legitimatiebewijs duidelijkheid moeten verschaffen.
5) Bovenstaande regels zullen gehandhaafd worden.

Wij vragen iedereen vriendelijk, doch dringend zich te houden aan deze regels en elkaar aan te spreken op de verantwoordelijkheid die wij met z’n allen in deze hebben.

Namens het Dagelijks Bestuur van RKSVNEO

Reacties