Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
14 juni 2016

Openstelling sportpark zomer 2016 vanaf maandag 20 juni

Vanaf maandag 20 juni treedt de zomerstop in en vervalt het trainingsschema 2015/2016                    

De hele zomer kan er door de senioren op vrijdagavond van 19.30 – 21.00 uur getraind worden.

Op zondagmorgen bestaat er voor de senioren de mogelijkheid te trainen van 10.00 – 12.00 uur.

Zowel op de vrijdagavond (19.30-23.00 uur) als op de zondagmorgen (10.30-14.00 uur) zal tijdens de trainingsuren de CO-ruimte geopend zijn. De CO-ruimte zal tijdens de werkzaamheden in het clubhuis dienst doen als tijdelijke kantine. Openingstijden op vrijdag afhankelijk van de behoefte.

NEO 1 + 2 starten op dinsdag 26 juli 2016 met de training.

De grote doelen zullen in deze periode verdwenen zijn van de velden en er kan daarom gebruik gemaakt worden van de verplaatsbare doelen. Er wordt van iedereen verwacht dat na de training de doelen weer op de daarvoor bestemde plaatsen terug gezet worden, e.e.a. in overleg met de beheerders.

TRAININGSSCHEMA vanaf dinsdag 26  juli:

  • Dinsdag: 18.30 – 19.30 uur vrije training voor de groepen C+D. Alleen op kunstgrasveld.
  • Dinsdag: 19.30 – 21.00 uur vrije training voor de groepen A+B. Alleen op kunstgrasveld.
  • Vrijdag:   18.30 – 19.30 uur vrije training voor de groepen C+D. Alleen op kunstgrasveld.
  • Vrijdag:   18.30 – 19.30 uur vrije training voor de groepen A+B. Alleen op kunstgrasveld.
  • Vrijdag:   19.30 – 21.00 uur training senioren

NB: De trainingen voor de A, B, C en D-teams zoals hierboven vermeld kunnen alleen doorgang vinden onder leiding van een trainer of leider. Zonder trainer of leider is er geen training mogelijk. Uiteraard kunnen teams samen trainen. Daarover dient dan overleg door de teambegeleiding plaats te vinden.

  • Op vrijdag 12 augustus en zondag 14 augustus 2016 vindt het Richard Bertelink Memorial toernooi plaats. De trainingen op vrijdag 12 augustus vervallen dan.

Vanaf maandag 1 augustus kan er weer getraind worden volgens het basistrainingsschema dat op de site zal komen te staan. Niet alle teams zullen nog voor komen in dat schema en vanwege de late vakanties zal ook niet elk team hier al gebruik van maken. Trainers communiceren met hun teams wanneer er begonnen wordt.

Mochten de natuurgrasvelden dan nog niet beschikbaar zijn, dan zal e.e.a. worden aangepast.

Er kan enkel in overleg met Beheer afgeweken  worden  van dit schema 

Namens het Cluster Accommodatie, Materiaal en Beheer:  Frans ten Tusscher

Namens het Cluster Clubhuis: Jan Mentink

Namens het Dagelijkse Bestuur: Harrie Besselink

 

 

 

 

Reacties