Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
14 juni 2018

Openstelling sportpark zomer 2018

Vanaf maandag 18 juni treedt de zomerstop in en vervalt het trainingschema 2017/2018                    

De hele zomer kan er door de senioren op vrijdagavond van 19.30 – 21.00 uur getraind worden.

Op zondagmorgen bestaat er voor de senioren de mogelijkheid te trainen van 10.00 – 12.00 uur.

Zowel op de vrijdagavond (19.30-23.00 uur) als op de zondagmorgen (10.30-14.30 uur) zal het clubhuis geopend zijn. Openingstijden op vrijdag zijn wel afhankelijk van de getoonde belangstelling.

NEO 1 start rond zondag 12 augustus 2018 met de training.

Vanaf maandag 13 augustus zal het Clubhuis wederom volgens het bekende schema geopend zijn.

De grote doelen zullen in de zomerperiode verdwenen zijn van de velden en er kan daarom gebruik gemaakt worden van de verplaatsbare doelen. Er wordt van iedereen verwacht dat na de training de doelen weer op de daarvoor bestemde plaatsen terug gezet worden, e.e.a. in overleg met de beheerders.

  • Op vrijdag 17 augustus en zondag 19 augustus 2018 vindt het Richard Bertelink Memorial toernooi plaats. De trainingen op vrijdag 17 augustus zullen dan komen te vervallen.

Vanaf maandag 13 augustus kan er weer getraind worden volgens het basistrainingsschema dat op de site zal komen te staan. Niet alle teams zullen nog voor komen in dat schema en vanwege de vakanties zal ook niet elk team hier al gebruik van maken. Trainers communiceren met hun teams wanneer er begonnen wordt.

Er kan enkel in overleg met Beheer afgeweken worden van dit schema

Mochten de natuurgrasvelden tegen die tijd nog niet beschikbaar zijn, dan zal e.e.a. worden aangepast.

Namens het Cluster Accommodatie, Materiaal en Beheer:
Frans ten Tusscher
Namens het Cluster Clubhuis:
Jan Mentink
Namens het Dagelijkse Bestuur:
Harrie Besselink

Reacties