Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
01 juli 2019

AANGEPASTE VERSIE OPENSTELLING SPORTPARK ZOMER 2019

Vanaf maandag 17 juni treedt de zomerstop in en vervalt het trainingsschema 2018/2019

De hele zomer kan er door de senioren op vrijdagavond van 19.30 – 21.00 uur getraind worden. Op zondagmorgen bestaat er voor de senioren de mogelijkheid te trainen van 10.00 – 12.00 uur.

Voor de Jeugd is er in de zomerperiode ook tijd en ruimte gereserveerd. Elke vrijdagavond kan er van 19.30 – 21.00 uur door de Jeugd getraind worden. Voorwaarde is wel dat er steeds een jeugdtrainer/leider aanwezig is. De taak van de dienstdoende jeugdtrainer/leider is het ad hoc organiseren van partijtjes, toezicht houden en zorg dragen voor het materiaal. Mocht blijken dat er behoefte is aan meer trainingsgelegenheid voor de Jeugd dan wordt het beleid aangepast en zal worden bekeken welke avond hiervoor het meest geschikt is.

Zowel op de vrijdagavond (19.30-23.00 uur) als op de zondagmorgen (10.30-14.30 uur) zal het clubhuis geopend zijn. Openingstijden op vrijdag zijn wel afhankelijk van de getoonde belangstelling.

Vanaf maandag 12 augustus zal het Clubhuis wederom volgens het bekende schema geopend zijn.

De grote doelen zullen in de zomerperiode verdwenen zijn van de velden en er kan daarom gebruik gemaakt worden van de verplaatsbare doelen. Er wordt van iedereen verwacht dat na de training de doelen weer op de daarvoor bestemde plaatsen terug gezet worden, e.e.a. in overleg met de beheerders.

Vanaf maandag 12 augustus kan er weer getraind worden volgens het basistrainingsschema dat op de site zal komen te staan. Niet alle teams zullen nog voor komen in dat schema en vanwege de vakanties zal ook niet elk team hier al gebruik van maken. Trainers communiceren met hun teams wanneer er begonnen wordt.

Er kan enkel in overleg met Beheer afgeweken worden van dit schema

Mochten de natuurgrasvelden tegen die tijd nog niet beschikbaar zijn, dan zal e.e.a. worden aangepast.

Namens het Cluster Accommodatie, Materiaal en Beheer: Frans ten Tusscher
Namens het Cluster Clubhuis: Jan Mentink
Namens het Cluster Jeugd Gerard Arkink
Namens het Dagelijkse Bestuur: Harrie Besselink

Reacties