Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
21 maart 2019

Oproep tot Buitengewone Algemene Ledenvergadering 2019

Het bestuur roept langs deze weg alle leden van zestien jaar en ouder op, alsmede ouders van leden jonger dan 16 jaar die zelf niet stemgerechtigd zijn (maar hun stemrecht door hun wettelijk vertegenwoordigers laten uitspreken) tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van onze vereniging, waaraan alle bevoegdheden toekomen die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Wanneer:           Maandag 1 April

Hoe laat:             19.30 uur

Waar:                   Clubhuis NEO

Agenda:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Toelichting verduurzamen bij NEO
  3. Toelichting verbouwplannen Clubhuis
  4. Rondvraag.

Het bestuur

Reacties