Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
04 december 2015

Oproep tot extra Algemene Ledenvergadering in verband met statutenwijziging

Het bestuur roept langs deze weg alle leden van achttien jaar en ouder op tot het bijwonen van de extra Algemene Ledenvergadering, het hoogste orgaan van onze vereniging, waaraan alle bevoegdheden toekomen die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Zoals tijdens de laatste ALV al werd vermeld gaat het om goedkeuring van de statuten na aanpassingen van de wijzigingen en update naar de nieuwste versie van de KNVB.

De statuten vermelden: “ er wordt binnen vier weken op een andere datum een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen”.

Wanneer:           Maandag 7 december 2015

Hoe laat:            19.30 uur

Waar:                 Clubhuis NEO

Agendapunt:     Goedkeuring statutenwijziging

Het bestuur

StatutenNEOwebsite2015nov

Reacties