Je bent in beeld als je bij Neo speelt!
14 juli 2021

Opstarten nieuwe seizoen afdeling jeugd

Het hek zit dicht, de (meeste) materialen en kleding zijn ingeleverd en de velden zijn in onderhoud. Een ‘verloren’ seizoen is ten einde. We gaan allemaal van een hopelijk fijne vakantie genieten…in binnen of misschien toch nog in het buitenland. Ook digitaal sluit NEO de poorten een aantal weken en gaat het jeugdbestuur en beheer even een paar weken op een laag pitje. Om in de laatste week van de zomervakantie met frisse moed alles weer op te pakken en beschikbaar te zijn.

Maar niet nadat we voor jullie de belangrijkste data voor het begin van het nieuwe seizoen op een rijtje hebben gezet:

Voor jeugdteams die dat inmiddels hebben afgesproken met beheer is er vanaf maandag 9 augustus de mogelijkheid om te trainen op de dinsdagavond, vrijdagavond of zondagmorgen. Jeugdteams kunnen alleen trainen als er trainers of leiding bij aanwezig is.

Op vrijdag 20 augustus is er om 19.00 uur de rondleiding voor nieuwe trainers op ons complex. Na deze rondleiding weten zij waar ze alles kunnen vinden en wat de afspraken zijn zodat ook zij optimaal kunnen starten met hun trainingen. Nieuwe trainers worden hiervoor nog apart benaderd.

Op zaterdag 28 augustus is de kleding- en materiaaluitgifte. Een tijdschema hiervoor wordt aan het eind van de zomervakantie gepubliceerd. Heb je voor die tijd een oefenwedstrijd probeer die dan in trainingstenue te spelen. Is dat om de één of andere reden niet mogelijk, neem dan bijtijds contact op met het kledingteam via kleding@rksvneo.nl

De trainingen volgens het nieuwe trainingsschema starten op maandag 23 augustus. Het concept trainingsschema voor het nieuwe seizoen is bijgevoegd bij dit bericht en staat ook op de gebruikelijke plek op de website. Alle jeugdteams zijn in principe 2x ingedeeld; teams van gelijke leeftijd zoveel mogelijk op hetzelfde moment. De trainingen t/m O11 zijn 60 minuten. Trainingen vanaf O13 zijn 90 minuten voor zover er plek is. Heb je vragen, opmerkingen of wensen over het schema mail die dan naar herman.lr@home.nl. In de laatste week van de vakantie zullen we het definitieve schema publiceren.

Basis trainingsschema 2021-2022 Opstartversie

Een paar opmerkingen wat betreft het bijgevoegd trainingsschema.

  1. De verdeling kunst- en natuurgras moet nog verbeterd worden.
  2. Veld 5 is nog voor een deel ingepland, maar op termijn kan dat natuurlijk niet vanwege het ontbreken van verlichting.
  3. Het kan zijn dat een veld  op dit moment nog net iets te vol is ingepland.
  4. Bijna alle trainingen vanaf JO-13 zijn 90 minuten, een paar nog niet
  5. Er wordt nog gekeken naar de beschikbaarheid van de velden van BZSV. Daarmee zou er wat meer ruimte komen.

Op basis van de opmerkingen die binnenkomen zullen we medio/eind augustus het schema optimaliseren.

Op zaterdag 4 september start de eerste ronde van de bekerwedstrijden.

De bondscompetitie start in het weekend van 25 september.

De jaarlijkse VTON-avond voor alle trainers van de JO8 t/m JO11 teams is dit jaar gepland op maandag 27 september vanaf circa 18.00 uur. Een aparte uitnodiging hiervoor komt nog na de vakantie maar houd deze avond vast vrij! Trainers van oudere teams zijn ook welkom.

Ook dit jaar bieden we nieuwe trainers weer de KNVBtrainerscursus aan. Deze staat gepland op de dinsdagen 5 oktober, 26 oktober, 16 november en 7 december. Er is plek voor 14 of 15 trainers. Ook hierover volgt nog nadere informatie na de zomervakantie maar houd ook deze avonden vast vrij.

Het jeugdbestuur en de afdeling beheer wenst iedereen een fijne zomervakantie en we hopen zowel spelers en ouders weer gezond en fit! op het veld of langs de lijn terug te zien.

Bart Freriks

Voorzitter jeugdbestuur

Reacties