Je bent in beeld als je bij Neo speelt!

Jeugdraad

Bij het aantreden van het huidige Dagelijkse Bestuur ( DB ) werd communicatie, zowel intern als extern, tot één van de hoofd punten benoemd. Het DB is ervan overtuigd, dat naast volwassenen, ook de jeugdleden uit de A- en B groep een positieve inbreng kunnen hebben.  

Het ontstaan van de Jeugdraad.

De eerste aanzet hiertoe werd gegeven door het dagelijks bestuur, er werd een plan gemaakt en een reglement Jeugdraad NEO. Vervolgens is er een werkgroep ingesteld met daarin Joj Verhoeven en Peter Veltmaat, twee ouders van jeugdleden, aangevuld met een vertegenwoordiger vanuit het DB – Harrie Besselink.

Vanuit de werkgroep is gewerkt aan een inspirerende presentatie richting jeugdleden, waarbij in korte tijd alle teams uit de A- en B- groep geënthousiasmeerd zijn om zich aan te melden voor de nieuw te vormen jeugdraad. Binnen een week hadden zich al 12 jeugdleden, zowel jongens als meisjes, aangemeld.

JeugdraadWaar houdt de jeugdraad zich mee bezig?

De jeugdraad zal gaan meebeslissen over en meedoen aan zaken die de jeugd aangaat. Daarbij kunnen zij zelf voorstellen doen aan het Jeugdbestuur en het Dagelijkse Bestuur. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan team budgetten en vrijwilligerswerk. Ook kan de jeugdraad activiteiten voor de jeugd plannen en organiseren, waar mogelijk in samenwerking met het Cluster Verenigingsactiviteiten. Verder kan zij bijvoorbeeld meedenken over verschillen en overeenkomsten tussen recreatie- en selectieteams, over Fair Play, over gedragscodes en pestgedrag. Ook Social Media is een onderwerp waar de jeugdraad zelf ervaring mee heeft en dus over kan adviseren. Het is de bedoeling dat de jeugdraad over haar vorderingen gaat communiceren met de achterban, de teamgenoten dus.

Het eerste project: Een promotie filmpje.

Het eerste zichtbare project van de Jeugdraad is inmiddels een feit. In samenwerking met René Morshuis is er een draaiboek opgesteld voor een promotiefilm van NEO. René heeft met zijn team deze film opgenomen en deze zal binnenkort te zien zijn op onze website. De bedoeling van het filmpje is dat mensen een beeld krijgen van onze mooie club en we hopen hiermee nieuwe leden te werven.

De eerste voorzitter van de Jeugdraad.

De jeugdraad kiest uit haar leden een voorzitter en notulist. De laatste functie wordt steeds bij toerbeurt ingevuld. Als eerste voorzitter uit de historie van de jeugdraad NEO is Dani Top gekozen. Het is de bedoeling dat de jeugdraad zo’n vier tot zes keer per jaar bijeen komt. De voorzitter kan de leden bijeen roepen voor een vergadering en ook op voorstel van minimaal drie leden kan een extra vergadering worden uitgeschreven. Ter ondersteuning is er begeleiding door de eerder genoemde volwassenen op het gebied van vergadertechnieken en het formuleren van voorstellen of adviezen, maar ze hebben geen inhoudelijke rol en geen stemrecht.

Interesse in de jeugdraad?

Communicatie is één van de belangrijkste zaken binnen een vereniging, zeker in een club met de grootte van NEO. De Jeugdraad wil hier een belangrijke positieve bijdrage aan leveren. Ben jij A- of B- junior en ben je na het lezen van dit verhaal enthousiast geworden en zou jij ook deel willen uitmaken van de Jeugdraad NEO? Neem dan contact op met de voorzitter van de Jeugdraad NEO, Dani Top, of met één van de leden van het begeleidingsteam.

Brent Niemeijer

jeugdraad@rksvneo.nl
Kyra Wibbelink

jeugdraad@rksvneo.nl
Merel Ensink
Vice voorzitter
jeugdraad@rksvneo.nl
Merle Oude Meijers

jeugdraad@rksvneo.nl
Yannick Ardesch
Voorzitter jeugdraad
jeugdraad@rksvneo.nl